Odjel za psihologiju
Informacije

Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje (SextYouth)

 

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Šifra projekta: UIP-2020-02-3553

Trajanja projekta: 15. veljače 2021. – 14. veljače 2026.
 

Voditeljica projekta:  Doc. dr. sc. Arta Dodaj (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)


Ostali članovi istraživačke grupe:

Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić (Katedra kaznenopravnih znanosti, Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku)

Izv. prof. dr. sc.  Marko Odak (Studij informacijskih znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru)

Doc. dr. sc.  Irena Pavela Banai (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

Doc. dr. sc.  Ashton Gerding Speno (Odjel za masovnu komunikaciju, Southern Illinois Sveuilište Edwardsville)

Doc. dr. sc.  Katarina Šimić (Odjel za pedagogiju, predškolski odgoj i razrednu, Fakultet Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, nastavu, Sveučilište u Mostaru)

Dr. sc. Mónica Ojeda, poslijedoktorand  (Odsjek edukacijske i razvojne psihologije, Sveučilište u Sevili)

Bruno Barać, poslijedoktorand (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu)

Dominika Howard, doktorand (Odsjek za psihologiju, Fakultet zdravstvenih studija, Deakin Sveučilište)


Suradnici:

Prof. dr. sc.  Nataša Šimić (Odsjek za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Prof. dr. sc.  Rosario Del Rey (Odsjek edukacijske i razvojne psihologije, Sveučilište u Sevili)

Prof. dr. sc. Kristina Sesar (Studij psihologije, Sveučilište u Mostaru)

Izv. prof. dr. sc. Ivana Zečević (Odsjek za psihologiju, Univerzitet u Banja Luci)

Doc. dr. sc.  Irma Džambo (Centar za mentalno zdravlje, Dom zdravlja kantona Sarajevo)

Doc. dr. sc. Tihana Novak (Odjsek za kriminologiju, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Dr. sc. Helena Tomljenović (Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinički bolnički centar ''Sestre milosrdnice”)

Toni Krešić, doktorand (Studij psihologije, Sveučilište u Mostaru)

Krešimir Prijatelj, doktorand (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)