Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Praktikum eksperimentalne psihologije III 5
Prof. dr.sc. Nataša Šimić Biološke osnove ponašanja 4
Prof. dr. sc. Izabela Sorić Psihologija učenja 4
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Psihologija adolescencije 4
Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić Uvod u socijalnu psihologiju 3
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević Teorije mjerenja 3
Dr. sc. Antonio Oštarić Engleski jezik struke IV 2
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Evolucijska psihologija* 2
Prof. dr. sc. Ana Slišković Kvalitativne istraživačke metode u psihologiji* 3
Prof. dr. sc. Ana Slišković Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji I* 2
Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić Osnove ekološke psihologije* 2
  Kolegiji s drugih odjela  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 2 boda. Ukoliko upišu 5 boda, nisu dužni upisivati izborne predmete s drugih odjela.