Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS  
Prof. dr. sc. Ana Proroković Psihometrija 4  
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Psihologija ličnosti 4  
Prof. dr. sc. Izabela Sorić Inteligencija – teorije i mjerenja 3  
Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov Psihologija rada 3  
Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić Razvojna psihopatologija 3  
Izv.prof.dr.sc. Vera Ćubela-Adorić Psihologija interpersonalnih odnosa 4  
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Osnove geštalt psihoterapije* 3  
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Psihologija ljudske seksualnosti I* 2  
Prof. dr. sc. Dijana Vican Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju** 5  
Prof. dr. sc. Igor Radeka Didaktika** 5  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Izborni kolegij u sklopu Programa nastavničkih kompetencija
***Studenti koji ne upišu predmete u sklopu Programa nastavničkih kompetencija , upisuju najmanje 4 boda s matičnog odjela.