Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS  
Mentorski rad (mentori u znan. nast. zvanju) Psihologijski praktikum II 4  
Prof. dr. sc. Izabela Sorić Edukacijska psihologija 5  
Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić Zdravstvena psihologija 4  
Darko Labura, dr. med. Psihopatologija 3  
Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov Organizacijska psihologija 3  
Doc dr. sc. Marina Vidaković Psihologija grupa i međugrupnih odnosa 3  
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Psihologija ljudske seksualnosti II* 2  
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Privrženost kroz životni vijek* 2  
Izv. prof. dr. sc. Jelena Ombla Komparativna psihologija* 2  
Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić Ekološka psihologija: Primjena i istraživanje* 2  
Prof. dr. sc. Dijana Vican Teorije odgoja i obrazovanja u praksi** 5  
Prof. dr. sc. Igor Radeka Umijeća nastavnika** 5  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Izborni kolegij u sklopu Programa nastavničkih kompetencija
***Studenti koji ne upišu predmete u sklopu Programa nastavničkih kompetencija , upisuju najmanje 4 boda s matičnog odjela. Ukoliko upišu 8 bodova s matičnog odjela, nisu dužni upisivati predmete s drugih odjela.