Doc. dr. sc. Jelena Ombla

Obrazovanje

Jelena Ombla rođena je 1984. godine u Zadru. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Zadru s odličnim uspjehom. Akademske godine 2002./2003.  upisala je studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Tijekom studiranja bila je izabrana za demonstratora pri kolegiju Psihologijski praktikum I i II te je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova. Diplomirala je 2008. godine na temi „Odnos privrženosti kućnim ljubimcima, nekih aspekata mentalnog zdravlja te generativnosti kod vlasnika pasa“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Zvjezdana Penezića. U travnju 2009. primila je i priznanje u vidu psihologijske nagrade Bujasova psihologijska zlatna značka za osobito vrijedan studentski diplomski rad. Od 01.listopada 2008. godine zaposlena je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, trenutno na radnom mjestu višeg asistenta. Sudjeluje u izvođenju predavanja, vježbi i seminara iz više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije (Etika u psihologiji, Uvod u psihologiju ličnosti, Psihologija emocija i motivacije, Psihologija ličnosti,Metodologija istraživanja razvojnih promjena). 2014. godine stječe titulu doktora znanosti obranivši doktorsku radnju „Provjera teorije privrženosti na odnosu vlasnika prema kućnim ljubimcima“ pod mentorstvom izv.prof.Zvjezdana Penezića. Do sada je aktivno sudjelovala na više znanstvenih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu, te je bila članica Organizacijskog odbora 17. i 18. Dana psihologije, članica Programskog odbora 18. Dana psihologije, te članica Organizacijsko-programskog odbora 20. Dana psihologije, bienalne međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja se održava u Zadru. Pohađala je određene edukacije iz područja psihometrijskih metoda i analiza podataka (Psychometric methods for the next generation of educational testing: Item response theory and practices, standard-setting, and reporting of test results; Confirmatory factor analysis and structural equation modelling with the program MPlus) te sudjeluje u ciklusu edukativnih radionica NTC-sustav učenja. Završila je osnovnu edukacija za primjenu i tumačenje Inventara za ispitivanje ličnosti (PAI).