Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2018./2019 možete preuzeti ovdje.

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studentima stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. u ljetnom semestru možete preuzeti ovdje, a popis izbornih predmeta za zimski semestar ovdje

Redove predavanja dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u akademskoj godini 2017./2018 možete preuzeti ovdje.

 

Nastavnik/ica

Kolegij  P   S   V   ECTS

1. semestar

V. Krneta

Jezične vježbe 1  -   -   90   4 

V. Krneta

Elementarna gramatika 1  30   -   -   2

Z. Matek Šmit (M. Pandžić)

Uvod u studij ruske književnosti   30   15   -   3

S. Hadžihalilović

Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika  30   -   -   3

V. Krneta (A. Knežević)

Ruski u učionici  -   -   30  2

Izborni kolegiji koji s matičnog studija su "Hrvatski jezik za rusiste 1", "Teorija i praksa medija" i "Akademsko pismo". 

2. semestar

V. Krneta

Jezične vježbe 2  -   -   90   4

V. Krneta 

Elementarna gramatika 2  30   -   -   2

A. Vidić

Ruski romantizam  15   15   -   2

S. Hadžihalilović 

Uvod u lingvistiku  30   -   -   3

S. Hadžihalilović

Morfologija 1  15   15   -   3

Izborni kolegiji s matičnog studija su "Čitanje odabranih književnih tekstova", "Kultura i civilizacija Rusije" i "Hrvatski jezik za rusiste 2". Kolegij koji se nudi studentima drugih studijskih grupa je "Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste".

3. semestar

E. Ćuto

Jezične vježbe 3  -   -   60   4

S. Hadžihalilović 

Morfologija 2  15   15  -   3

A. Vidić

Rani i razvijeni realizam  15   15   -   3

Izborni kolegiji s matičnog studija su "Ruska poezija u nastavi ruskoga jezika", "Povijest Rusije 1", "Češki jezik za slaviste 1", "Čitanje odabranih lingvističkih tekstova", "Češki jezik u turizmu 1", "Hrvatski jezik za rusiste 1". "Akademsko pismo" i "Teorija i praksa medija". Izborni kolegij koji se nudi studentima drugih studijskih grupa je "Češki jezik u turizmu 1".

4. semestar

E. Ćuto

Jezične vježbe 4  -   -   60  4

A. Vidić

Visoki realizam  30   15   -   4

R. Božić

Sintaksa jednostavne rečenice  15   15   -   3

J. Lisac (I. Petešić Šušak)

Staroslavenski za rusiste  15   15   -   3

Izborni kolegiji s matičnog studija su "Kultura i civilizacija Rusije", "Povijest Rusije 2", "Češki jezik za slaviste 2", "Češki jezik u turizmu 2" i "Hrvatski jezik za rusiste 2". Izborni kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste" i "Češki jezik u turizmu 2".

5. semestar

E. Ćuto 

Jezične vježbe 5  -   -   60  4

A. Vidić 

Dezintegracija realizma  30   15   -   3

R. Božić

Sintaksa složene rečenice  15   15   -   3

M. Radčenko 

Leksikologija ruskoga jezika  15   15   -   3

Izborni kolegiji s matičnog studija su "Povijest Rusije 1", "Hrvatski jezik za rusiste 1", "Češki jezik u turizmu 1", "Češki jezik u turizmu 3", "Akademsko pismo", "Teorija i praksa medija" i "Kazališna radionica u nastavi ruskog jezika". Izborni kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3". 

6. semestar

E. Ćuto 

Jezične vježbe 6  -   -   60  3

Z. Matek Šmit

Ruska književnost 1. pol. 20. stoljeća  30   30   -   4

M. Radčenko

Frazeologija ruskoga jezika  15   15   -   3
  

Završni ispit

 -   -   -   3

Izborni kolegiji s matičnog studija su "Dystopia and Language", "Povijest Rusije 2", "Češki jezik u turizmu 2", "Češki jezik u turizmu 4" i "Hrvatski jezik za rusiste 2". Izborni kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Dystopia and Language", "Češki jezik u turizmu 2", "Češki jezik u turizmu 4" i "Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste".