Odjel za geografiju

Diplomski STUDIJ


I. semestar


Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije I

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji I

Izborni predmeti

Geoekologija

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Antropološka demografija

Geografija hrvatskih otoka

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Osnove oceanologije


II. semestar


Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije II

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

Izborni predmeti

Geografija Jadrana

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Geografija krša

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji


III. semestar
 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti