Odjel za geografiju

Diplomski STUDIJ


I. semestar


Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije I

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji I

Izborni predmeti

Geoekologija

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Antropološka demografija

Geografija hrvatskih otoka

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Osnove oceanologije


II. semestar


Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije II

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

Izborni predmeti

Geografija Jadrana

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Geografija krša

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji


III. semestar
 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Diplomski seminar

Izborni predmeti

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Primijenjena geoekologija

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II


IV. semestar


Diplomski rad

 

I. semestar

 

Geografsko modeliranje prostora

Obvezni (temeljni) predmeti

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Osnove oceanologije

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji I

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografija hrvatskih otoka

Geoekologija

Osnove oceanologije

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji I

Geografsko modeliranje prostora

Izborni predmeti

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Metodika nastave geografije I

Geoekologija

Geografija hrvatskih otoka

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Geografska analiza krajolika

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Metodika nastave geografije I

II. semestar

 
Geografsko modeliranje prostora

Obvezni (temeljni) predmeti

Geog. aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografija Jadrana

Geog. aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Prostorne analize u GIS-u

Geografija krša

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

Geografsko modeliranje
prostora

Izborni predmeti

Geografija Jadrana

Geografija krša

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji

Metodika nastave geografije II

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji

Metodika nastave geografije II

III. semestar

 
Geografsko modeliranje prostora

Obvezni (temeljni) predmeti

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Održivi razvoj i upravljanje obalnim područjem

Stručna praksa

Diplomski seminar

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Primijenjena geoekologija

Održivi razvoj i upravljanje obalnim područjem

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Stručna praksa

Diplomski seminar

Geografsko modeliranje prostora

Izborni predmeti

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Primijenjena geoekologija

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

IV. semestar

 

Geografsko modeliranje prostora

Diplomski rad

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Diplomski rad