Diplomski STUDIJ

I. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije I

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji I


 

Izborni predmeti

Geoekologija

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

   Antropološka demografija

Geografija hrvatskih otoka

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Osnove oceanologije

 

II. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije II

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

 

Izborni predmeti

Geografija Jadrana

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Geografija krša

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji

 

III. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Diplomski seminar

 

Izborni predmeti

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Primijenjena geoekologija

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

 

IV. semestar

 

Diplomski rad

 

I. semestar

 

Geografsko modeliranje prostora

Obvezni (temeljni) predmeti

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Osnove oceanologije

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji I

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografija hrvatskih otoka

Geoekologija

Osnove oceanologije

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji I

 

 

 

Izborni predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Metodika nastave geografije I

Geoekologija

Geografija hrvatskih otoka

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Geografska analiza krajolika

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Metodika nastave geografije I

 

 

II. semestar

 

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Geog. aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografija Jadrana

Geog. aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Prostorne analize u GIS-u

Geografija krša

Metodologija znanstveno-istraž. rada u geografiji II

Terenska nastava

   

 

 

 

Izborni predmeti

Geografsko modeliranje

prostora

Geografija Jadrana

Geografija krša

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji

Metodika nastave geografije II

   

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi

Primijenjena statistika u geografiji

Metodika nastave geografije II

 

 

III. semestar

 

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Održivi razvoj i upravljanje obalnim područjem

Stručna praksa

Diplomski seminar

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Primijenjena geoekologija

Održivi razvoj i upravljanje obalnim područjem

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Stručna praksa

Diplomski seminar

 

 

 

Izborni predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Primijenjena geoekologija

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

 

 

IV. semestar

 

Geografsko modeliranje prostora

Diplomski rad

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Diplomski rad