Povjerenstvo za kvalitetu

Predsjednica:
doc.dr.sc. Ivana Macuka

Članovi:
doc.dr.sc. Marina Vidaković
doc.dr.sc. Irena Pavela Bani
Jagoda Gauta (školski psiholog, vanjski član)
Marko Galić (studentski predstavnik)
Kati Kezić (zamjenica studentskog predstavnika)

 

Pozivamo studente da prijedloge za poboljšanje kvalitete Odjela dostave članovima Povjerenstva
ili anonimno putem 4P sandučića.