Odjel za psihologiju
Informacije

Doc. dr. sc. Marina Vidaković

 

Obrazovanje

 • Završila osnovnu školu u Ninu kao najbolja učenica generacije - 1997.

 • U Zadru završila Opću gimnaziju Jurja Barakovića kao najbolja učenica generacije - 2001.

 • Studij psihologije je završila na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru obranivši diplomsku radnju pod naslovom „Kvaliteta odnosa među braćom i sestrama u odrasloj dobi“

 • Postupak stjecanja doktorata znanosti na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz psihologije na Sveučilištu u Zagrebu –  12. prosinca 2013. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama“ pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Sanje Smojver-Ažić; stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane socijalna psihologija

Zaposlenje

 • Docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od svibnja 2018.

 • Viša asistentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na Katedri za socijalnu psihologiju i socijalnu patologiju od veljače 2014. godine

 • Asistentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na Katedri za socijalnu psihologiju i socijalnu patologiju od 2007. godine

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • Socijalna psihologija

 • Interpersonalni odnosi

 • Osjetljivost na nepravdu

 • Mentalno zdravlje roditelja prijevremeno rođene djece i djece s teškoćama u razvoju

 • Stavovi prema djeci s teškoćama u razvoju

Kontakt