Odjel za psihologiju
Information

doc. Dr.sc. Marina VIDAKOVIĆ

Obrazovanje: 

 • Završila osnovnu školu u Ninu kao najbolja učenica generacije - 1997
 • U Zadru završila Opću gimnaziju Jurja Barakovića kao najbolja učenica generacije - 2001
 • Studij psihologije je završila na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru obranivši diplomsku radnju pod naslovom „Kvaliteta odnosa među braćom i sestrama u odrasloj dobi
 • Postupak stjecanja doktorata znanosti na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz psihologije na Sveučilištu u Zagrebu –  12. prosinca 2013. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama“ pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Sanje Smojver-Ažić; stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane socijalna psihologija

Znanstveno i stručno usavršavanje

 • Radionica: Multilevel analyses of cross national survey data: concepts, strategies and applications (voditelj prof. Dario Spini); održana u Zadru u organizaciji Sveučilišta u Lausanni i uz potporu Swiss National Science Foundation, 2006.

 • Radionica: Approaches to Correct for Missing Data (voditelj: dr. sc. Levente Littvay); održana u Zagrebu u sklopu 18. Dana Ramira i Zorana Bujasa (prosinac, 2007.)
 • Seminar: Psychometric methods for the next generation of educational testing: Item response theory and practices, standard-setting, and reporting of test results (2009)
 • Ljetna škola: Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modelling, ECPR Summer School in Methods and Techniques, University of Ljubljana 2009.
 • Radionica: U travnju 2013. sudjelovala u dvodnevnoj radionici iz metaanalize na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenje:

 • Docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od svibnja 2018.
 • Viša asistentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na Katedri za socijalnu psihologiju i socijalnu patologiju od veljače 2014. godine
 • Asistentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na Katedri za socijalnu psihologiju i socijalnu patologiju od 2007. godine

Istraživački interesi:

 • Socijalna psihologija
 • Interpersonalni odnosi
 • Osjetljivost na nepravdu

Izbornik