Odjel za psihologiju

Sudjelovanje u znanstvenim projektima

  • Od svibnja 2004. do 2007. godine - znanstvena novakinja na projektu "Samoevaluacija i samoregulacija osobnog razvoja" (šifra projekta: 0070002, voditeljica: prof. dr. sc. Katica Lacković-Grgin).
  • Do izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Katedri za razvojnu psihologiju Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, u listopadu 2008., novakinja na projektu "Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija" (šifra projekta: 269-1301422-1493, voditeljica: doc. dr. sc. Vera Ćubela Adorić), nakon čega postaje suradnica na tom projektu. 

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

  • Višekratno sudjelovala u organizaciji “Otvorenog dana psihologije” na kojemu se maturantima prezentira studij psihologije na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru
  • Članica Županijskog povjerenstva za organizaciju i provedbu županijskog natjecanja iz psihologije za srednje škole Zadarske županije od 2005. do 2009. 
  • U suradnji s prof.dr.sc. Katicom Lacković-Grgin sudjelovala na Festivalu znanosti s prezentacijom rada "Rodni konzervativizam kod odraslih osoba u Hrvatskoj"
  • Sudionica Okruglog stola "Primjenjivost rezultata istraživanja provedenih na Odjelu za psihologiju", održanog 2008. godine povodom obilježavanja 30. obljetnice Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru
  • 2008. god. sudjelovala izlaganjem "Seksualnost kroz životni vijek" na Danima seksualnosti u Zadru, 05.-09.05. svibnja, 2008.
  • Sudjelovala kao vanjski suradnik u projektu "Spolnost u adolescenciji" u organizaciji Privatne gimnazije Zadar.

Izbornik