Odjel za psihologiju

Benjamin Banai, mag. psych.

RADNO ISKUSTVO

veljača 2014. – travanj 2014.

Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilita, pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita, Trst (Italija)

Radno mjesto: Vježbenik na poslovima upravljanja projektima financiranim iz fondova Europske unije

prosinac 2012. – prosinac 2013.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Zadar, Zadar (Hrvatska)

Radno mjesto: Stručni savjetnik za profesionalno savjetovanje (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

OBRAZOVANJE

2014.

Položen psihološki stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori

2010. – 2011.

Interdisciplinarni diplomski studij lingvistike Sveučilišta u Zadru

2008. – 2011.

Diplomski studij psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek (Hrvatska)

Stečeno stručno zvanje: magistar psihologije

Prosječna ocjena tijekom studija: 4.5

Diplomski rad: Kružni model pridjevskih deskriptora interpersonalnih crta ličnosti u hrvatskom jeziku

2005. – 2008.

Preddiplomski studij psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek (Hrvatska)

Stečeno stručno zvanje: sveučilišni prvostupnik psihologije

Završni rad: Primjena faktorske analize u različitim vrstama istraživanja

2000. –  2004.

III. gimnazija Osijek (prirodoslovno-matematičko usmjerenje)

DODATNO OBRAZOVANJE

veljača 2013.

Izrada projektnih prijedloga za EU natječaje program u sklopu edukacije Poduzetnik u EU

svibanj 2010.

Your unlimited powers – uvodni tečaj neurolingvističkog programiranja