Odjel za psihologiju
Informacije

Roditeljstvo danas: iskustva i izazovi (RDII2021)

 

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP.01.2021.10

Trajanje projekta: 01.09.2021. do 31.08.2023.


Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)


Administrativni voditelj projekta: Matea Matković, mag.oec. 


Ostali članovi istraživačke grupe:

Izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Izv. prof. dr. sc. Rozana Petani (Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru)

Doc. dr. sc. Ana Šimunić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Danijela Božić, mag. psych. (Centar za socijalnu skrb, Koprivnica)