Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Irena Burić

 

Trenutni nastavni angažmani

  • Prijediplomski studij psihologije na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru: Uvod u deskriptivnu i inferencijalnu statistiku, Osnove inferencijalne statistike, Uvod u edukacijsku psihologiju

  • Diplomski studij psihologije na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru: Uvod u linearno strukturalno modeliranje, Emocije i motivacija u obrazovanju

  • Poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ na Sveučilištu u Zadru: Kvaliteta odgojno-obrazovnog rada, Samoregulacija učenja i poučavanja

  • Doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Primjena višerazinskog modeliranja