News

Wednesday, July 26, 2017.

Prijave na preddiplomske studije u jesenskom upisnom roku

U jesenskom upisnom roku, moguće se prijaviti za upis na sljedeće preddiplomske sveučilišne i stručne studije na Sveučilištu u Zadru (vidi ovdje).