Sveučilišna knjižnica

Omogućena besplatna posudba 1,4 milijuna digitalnih knjiga

Neprofitna udruga Internet archive je za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 pokrenula novu uslugu, digitalnu knjižnicu nazvanu National Emergency Library koja u svojemu fondu čuva 1,4 milijuna digitalnih knjiga. Navedene knjige su na engleskom jeziku a mogu se čitati u cijelom svijetu uključujući Hrvatsku. Odabrane knjige se posuđuju na 14 dana, a  mogu se čitati na mrežnoj stranici digitalne knjižnice ili skinuti na računalo u formatu PDF ili ePub.

National Emergency Library će spomenutu uslugu prema dostupnim podatcima pružati dok se ne smiri globalna pandemija koju je izazvala bolest COVID-19.

Internet Archive je neprofitna organizacija sa sjedištem u San Franciscu koju je 1996. godine osnovao Brewster Kahle. Bavi se održavanjem on-line knjižnice i arhive mrežnih i multimedijalnih sredstava. Članica je Udruge američkih knjižnica American Library Association.