App

Sveučilišna knjižnica

Upute za pretraživanje baza

Korisne tehnike pretraživanja: 

Kraćenje

 • omogućava pronalaženje većeg broja riječi istoga korijena
 • najčešći znak za kraćenje je * (asterisk; zvjezdica)
 • npr. human* - obuhvaća sve riječi s korijenom human (npr.  human, humanity, humanitation, humanistic, humanoid, human’s)
 • preporučuje se za pretraživanje riječi u množini ukoliko imaju isti korijen (kako bi uključili i izraz u jednini i izraz u množini) – npr. adolescent* uključuje i riječ adolescent i adolescents
 • primjer:
   

 Pretraživanje složenih izraza/fraza

 • omogućava pronalaženje određenog izraza/fraze  
 • koriste se navodnici: „“
 • npr. “information literacy”; „sustainable development“, „young adult*“
 • primjer:

 

 


 

Pretraživanje pomoću Booleovih operatora (AND, OR, NOT – uvijek pisati velikim slovima):

AND - sužava pretraživanje

 

 

 • rezultati pretraživanja uključuju samo one zapise  koji sadrže sve izraze koji su povezeni operatorom AND
 • npr.: bullying  AND school* – obuhvaćeni su samo zapisi koji navode i jednu i drugu riječ
 • primjer:

 


 

OR - proširuje pretraživanje
 

 • koristi se za pretraživanje sinonima ili sličnih pojmova
 • rezultati pretraživanja uključuju zapise  koji sadrže ili jednu ili drugu riječ ili obje riječi
 • npr: bullying OR cyberbullying
 • primjer:

 
 NOT – sužava pretraživanje

 • koristi se za isključivanje nekog pojma iz pretraživanja
 • npr.: bullying NOT cyberbullying – dobit ćemo samo one zapise koji sadrže riječ bullying ali ne i one koji sadrže i bullying i cyberbullying
 • primjer:

 TEHNIKE SE MOGU KOMBINIRATI – npr. kombinacija tehnike kraćenja, pretraživanja fraza i korištenja operatora:  adolescent* OR teenager* OR „young adult*“

Primjer:


 

Za sva pitanja kao i pomoć pri pretraživanju molimo obratite se knjižničarima Sveučilišne knjižnice izravno ili preko elektronske pošte (knjiznica@unizd.hr). 

Kontakt osoba: informator/ica, predsoblje Središnje knjižnice (Obala kralja Petra Krešimira IV/2, prizemlje, lijevo krilo zgrade), u vremenu od 8 do 16h.

 

Priručnik za pomoć pri pretraživanju:  Stojanovski, Jadranka. Online baze podataka - priručnik za pretraživanje. Zagreb: CARNet, 2007. URL: http://onlinebaze.irb.hr/files/1_prirucnik_online-baze.pdf

Napomena: obzirom da se sučelja te mogućnosti pretraživanja baza često mijenjaju, neki dijelovi teksta Priručnika nisu više aktualni. Baze na svojim sučeljima imaju ažurirane upute za pretraživanje koje se zovu Tutorials, Search tips  ili sl.