Sveučilišna knjižnica

Središnja knjižnica
Obala kralja Petra Krešimira IV, broj 2,  prizemlje, lijevo krilo zgrade
23000 Zadar
tel: 023 200 512

Knjižnica Odjela za hispanistiku i iberske studije
Obala kralja Petra Krešimira IV, broj 2,
Podrum, lijevo krilo zgrade
23000 Zadar
tel: 023 200 749

Knjižnica Novog kampusa
Ulica Dr. Franje Tuđmana 41 i
23000 Zadar
tel: 023 345 048

Knjižnica Odjela za francuske i frankofonske studije
Obala kralja Petra Krešimira IV, broj 2,
4. kat, lijevo krilo zgrade
23000 Zadar
tel: 023 200 549

Knjižnica Odjela za nastavničke studije u Gospiću
Dr. Ante Starčevića 12
53000 Gospić
tel: 053 665 343

Slavistička knjižnica
Obala kralja Petra Krešimira IV, broj 2,
3. kat, desno krilo zgrade
23000 Zadar
tel: 023 200 538

Talijanistička knjižnica
Obala kralja Petra Krešimira IV, broj 2,
4. kat, lijevo krilo zgrade
23000 Zadar
tel: 023 200 511


Osoba za kontakt

Natali Hrunčev, knjižničarka
tel: 023 200 566
fax: 023 200 690
e-mail: natalie@unizd.hr


SREDIŠNJA KNJIŽNICA

Odjel nabave
Zorica Klanac, knjižničarka
tel: 023 200 744
e-mail: zklanac@unizd.hr

Odjel obrade
Marta Unković, knjižničarka
tel: 023 200 584
e-mail: munkovic@unizd.hr

Gorica Lovrić, knjižničarka
tel: 023 200 744
e-mail: gorlovric@unizd.hr

Odjel posudbe
Silvija Juras, knjižničarska suradnica
tel: 023 200 512
e-mail: sjuras@unizd.hr

Jasmina Anić, knjižničarska tehničarka
tel: 023 200 512
e-mail: jasmina@unizd.hr

Informacijska služba

Danijel Mofardin, knjižničar
tel: 023 200 516
e-mail: dmofardi1@unizd.hr

Čitaonica i međuknjižnična posudba

Katarina Groš, knjižničarska tehničarka, prof.
tel: 023 200 516
e-mail: kgros@unizd.hr

Marko Maksan, knjižničarski tehničar
tel: 023 200 516
e-mail: mmaksan@unizd.hr

Sistemski knjižničar
Vedran Vuković, dipl. ing.
tel: 023 200 543
e-mail: vevukovic@unizd.hr

Odjel periodike
Jelena Rušev Mogilevskij, knjižničarka
tel: 023 345 048
e-mail: jrusev@unizd.hr

 

KNJIŽNICA NOVOG KAMPUSA

Zorica Antulov, viša knjižničarka (Voditeljica Ogranka)
tel: 023 345 048
e-mail: zantulov@unizd.hr

Antica Lukačić, knjižničarska tehničarka
tel: 023 345 048
e-mail: alukacic@unizd.hr

 

IBEROROMANSKA KNJIŽNICA

Nikica Gardijan, viši knjižničar
tel: 023 200 749
e-mail: ngardijan@unizd.hr

 

KNJIŽNICA ODJELA ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU

Dubravka Čanić, knjižničarka (Voditeljica Ogranka):
tel: 053/665-356
e-mail: dcanic@unizd.hr

Iva Skeledžija, mag.prim.educ. (knjižničarska tehničarka) 
tel: 053/665-343
e-mail: iskeledzi21@unizd.hr

SLAVISTIČKA KNJIŽNICA

Renata Oštarić, viša knjižničarka (Voditeljica Ogranka)
tel: 023 200 538
e-mail: rostaric@unizd.hr

Andreja Antonina, knjižničarka
tel: 023 200 538
e-mail: aantonina@unizd.hr


TALIJANISTIČKA KNJIŽNICA I KNJIŽNICA ODSJEKA ZA FRANCUSKI JEZIK

Mislav Grgić, knjižničar (Voditelj Ogranaka)
tel: 023 200 511
e-mail: migrgic@unizd.hr