Sveučilišna knjižnica

Edukacija korisnika


Stručna vodstva po Sveučilišnoj knjižnici – Đir po Knjižnici


Stručna vodstva Đir po Knjižnici služe grupnim i individualnim obilascima Sveučilišne knjižnice prvenstveno namijenjena studentima i nastavnicima Sveučilišta u Zadru kako bi se upoznali s knjižničnim uslugama te kako bi im se omogućilo lakše snalaženje u prostoru Knjižnice. Isto tako se za obilazak mogu javiti i drugi zainteresirani studenti, učenici, nastavnici, gosti i drugi građani.    
Program Đira po Knjižnici ovisi o veličini i  interesu grupe kao i raspoloživom vremenu knjižničara. Vodstva se održavaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Za više informacija i dogovor o terminu možete nam se obratiti putem maila knjiznica@unizd.hr, na telefon 200-566,  kao i izravno u Uredu voditeljice.


Obrazovanje studenata:


Individualne instrukcije

Individualne instrukcije odnose se na pomoć studentima pri:

  • strukturiranje informacijskog upita (koje ključne riječi i predmetnice da koristim pri pretraživanju literature…)
  • osmišljavanje plana prikupljanja literature (od čega da krenem pri traženju literature, što ne smijem zaboraviti pri pretraživanju literature…)
  • pretraživanje knjižničnih kataloga i bibliografija (katalog Sveučilišne knjižnice Zadar, katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Crosbi: hrvatska znanstvena bibliografija…)
  • pretraživanje baza podataka znanstvenih radova (Science Direct, Academic Search Complete, ERIC, Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, JSTOR, DOAJ…)
  • …i odgovor na upite vezane uz pristup građi i njihovo korištenje.

Individualne instrukcije provode se u okviru Odjela informacijske službe i međuknjižnične posudbe koji se nalazi u predsoblju čitaonice Središnje knjižnice (zgrada na rivi)  u vrijeme rada djelatnika/ce od 8.00 do 16.00 sati, te u ogranku Novi kampus u vremenu od 13.00 do 15.00 sati.

Ukoliko želite dodatne informacije možete nas kontaktirati na mail: knjiznica@unizd.hr  ili telefon 200-516.

Grupne instrukcije - suradnja s nastavnicima u obrazovanju studenata

U suradnji s nastavnicima knjižničari Sveučilišne knjižnice sudjeluju u obrazovanju studenata u izvođenju nastave te održavanju tematskih radionica.

Sadržaji edukacijskih programa za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija su:

- upoznavanje izvora i usluga Sveučilišne knjižnice (za studente prve godine preddiplomskog studija)
- informacijski izvori
- formiranje informacijskog upita
- pretraživanje knjižničnih kataloga
- pretraživanje baza podataka
- informacijska etika i citiranje
- korištenju programa za upravljanje bibliografskim podacima (Mendeley, Zotero)
- korištenje sustava za provjeru izvornosti studentskih radova (Turnitin).


Neki od odjela s kojima Sveučilišna knjižnica ima višegodišnju suradnju su:

- Odjel za anglistiku - prva godina preddiplomskog studija, kolegij Orijentacijski praktikum - upoznavanje izvora i usluga Sveučilišne knjižnice;  treća godina preddiplomskog studija, kolegij Semantika - pretraživanje knjižničnih kataloga i baza podataka,

- Odjel za informacijske znanosti -  prva godina preddiplomskog studija, kolegij Orijentacijski praktikum -upoznavanje izvora i usluga Sveučilišne knjižnice

- Odjela za klasičnu filofogiju - prva godina preddiplomskog studija, kolegij Uvod u metodologiju znanstvenog i stručnog rada - upoznavanje izvora i usluga Sveučilišne knjižnice  

- Odjel za lingvistiku - prva godina diplomskog studija, kolegij Istraživačke metode u lingvistici - formiranje informacijskog upita i pretraživanje baza podataka

- Odjel za pedagogiju - prva godina preddiplomskog studija, kolegij Opća povijest pedagogije - upoznavanje izvora i usluga Sveučilišne knjižnice 

- Odjel za povijest umjetnosti - prva godina preddiplomskog studija u okviru orijentacijskog tjedna Odjela  - upoznavanje izvora i usluga Sveučilišne knjižnice

Pozivamo nastavnika da nas kontaktiraju za dogovor o temi i terminu edukacije putem el. pošte na adresu knjiznica@unizd.hr, telefonom na broj 200-566 ili izravno u Uredu voditeljice.


Sveučilišni izborni kolegij
Informacijska pismenost (3 ECTS) -  ljetni semestar

Informacijska pismenost je sveučilišni izborni kolegij koji se nudi studentima svih odjela (osim studentima Odjela za informacijske znanosti) na preddiplomskoj i diplomskoj razini a posebice je namijenjen studentima prve godine preddiplomskog studija.  Cilj kolegija je osposobiti studente za pretraživanje, pronalaženje, vrednovanje i uporabu informacija te korištenje informacijskih ustanova i izvora. Studenti će se upoznati s različitim vrstama informacijskih izvora s naglaskom na bazama podataka dostupnim hrvatskoj akademskoj zajednici, s važnošću informacijske pismenosti za proces cjeloživotnog učenja te steći vještine korištenja informacijskih ustanova, izvora i alata potrebnih u daljnjem akademskom obrazovanju. Izvoditelji kolegija su nastavnici s Odjela za informacijske znanosti te knjižničari iz Sveučilišne knjižnice Zadar. 

 

Obrazovanje nastavnika i suradnika:
 

Individualne instrukcije

Individualne instrukcije za nastavnike i suradnike odnose se na pomoć pri:

  • pretraživanju baza podataka – tematska pretraživanja, citiranost i dr. 
  • izradi osobnih profila u bibliografijama, društvenim mrežama za znanstvenike i slično, npr. Hrvatska znanstvena  bibliografija (Crosbi), Google Znalac (upute za izradu Google znalac profila), Academia.edu, ResearchGate, ORCID;       
  • procjeni kvalitete znanstvenih časopisa i konferencija na osnovi metričkih pokazatelja (indeksiranosti u bibliografskim bazama podataka itd);
  •  korištenju programa za upravljanje bibliografskim podacima – Mendeley, Zotero;
  • korištenju sustava za provjeru izvornosti radova – Turnitin (opširnije…)

Za više informacija i dogovor o terminu možete nam se obratiti putem maila knjiznica@unizd.hr, na telefon 200-516,  kao i izravno u predsoblju središnje čitaonice. Individualne instrukcije se održavaju utorkom od 9 do 12 sati u predsoblju središnje čitaonice uz prethodni dogovor mailom ili telefonom.