Sveučilišna knjižnica

Početkom rada Filozofskog fakulteta u Zadru 1956. počeo je djelovati i Odsjek za slavistiku s pripadajućim katedrama za hrvatski jezik i književnost i ruski jezik i književnost. Odmah se započelo s nabavom literature potrebne za normalno odvijanje nastave, a tih prvih nekoliko stotina svezaka čini začetke Slavističke knjižnice.

Danas knjižnični fond iznosi oko 30 000 knjiga a dalje se povećava u skladu s materijalnim mogućnostima. U fondu se nalazi brojna slavistička literatura s područja književnosti, jezikoslovlja, stilistike, povijesti i teorije književnosti te kritička literatura.

Mada su zastupljene manjim brojem knjiga, knjižnica posjeduje i djela klasične grčke i latinske književnosti i suvremene svjetske književnosti. Slavistička knjižnica na svojim policama ima znatan broj rijetkih dragocjenih knjiga koje korisnici mogu koristiti u čitaonici naše knjižnice. Slavistička je knjižnica najveća seminarska knjižnica našeg sveučilišta i ima svoju čitaonicu.

Knjižnicom se mogu služiti svi djelatnici Sveučilišta u Zadru i svi studenti bez obzira na kojem odjelu studiraju.

Kako nas pronaći

Sveučilište u Zadru Slavistička knjižnica Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 1 23000 Zadar

Renata Oštarić, viša knjižničarka (Voditeljica Ogranka)
tel: 023 200 538
e-mail: rostaric@unizd.hr

Andreja Antonina, knjižničarka
tel: 023 200 538
e-mail: aantonina@unizd.hr

 

Desno krilo zgrade Sveučilišta (Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 1), treći kat Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 08.00 do 16.00 sati