Sveučilišna knjižnica

Digitalni repozitorij - novosti

Poštovani korisnici,

sukladno  Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (dostupno na poveznici http://digarhiv.gov.hr/arhiva/263/192306/narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_17_358.html) tim Srca (Središnjeg računalnog centra u Zagrebu) doradio je sučelje repozitorija  kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo korištenje digitalnih repozitorija.

Tako ćete na početnoj stranici Digitalnog repozitorija ocjenskih radova Sveučilišta u Zadru pronaći ikonu   pomoću koje možete prilagođavati vašim potrebama izgled stranice i meta podataka.

SRCE je sastavilo i Upute za kreiranje i provjeru pristupačnih dokumenata koji se pohranjuju u digitalne repozitorije te se stoga mole studenti da od 15. 6. 2020. svoje završne i diplomske radove dostavljaju Sveučilišnoj knjižnici u Word-u i PDF/A formatu.