Sveučilišna knjižnica

Književni prevoditelj u vašem gradu - Zadar

Književni prevoditelj u vašem gradu - Zadar

Znate li da je barem 80% svih knjiga objavljenih u Hrvatskoj nastalo prevođenjem sa stranih jezika? Program Književni prevoditelj u vašem gradu želi vam približiti autore tih prijevoda, ljude odgovorne za vaš užitak u pročitanom tekstu.

Prevoditeljica Vanda Mikšić odškrinut će vam 28. svibnja u 16.00 sati u čitaonici Slavističke knjižnice vrata u svijet književnog prevođenja razgovorom o romanu  Ispario Georgesa Pereca i izazovu prevođenja djela uz jezična ograničenja ,o poeziji te iskustvima mentoriranja mladih profesionalnih književnih prevoditelja, kao i novih naraštaja prevoditelja na studiju francuskog jezika i književnosti u Zadru.

Razgovor vodi Lea Kovacs.

Također vas pozivamo da od 27.svibnja do 5. lipnja pogledate DHKP-ovu 12. godišnju izložbu prijevoda "Od izvornika do prijevoda" koja će biti izložena na mostu između dvije zgrade Starog kampusa.

O izložbi:

U formi plakata predstavljeni su uzorci teksta originala i prijevoda, naslovnice originala i prijevoda te biografija prevoditelja uz osvrt na prevedeno djelo. Ovakav oblik predstavljanja književnih prijevoda važan je ne samo za članove Društva, koji na taj način kolegama, a i široj javnosti daju na uvid dio iz njihove prijevodne produkcije, već i za najširu publiku kao i za sve sudionike u lancu knjiške produkcije.

Cilj izložbe, koja prikazuje objavljeni prijevod, prevoditeljevu biografiju i bibliografiju, i ono najvažnije, usporedbu između izvornika i prijevoda, dvojak je: kao prvo transparentno predstavljanje ključnog dijela naše aktivnosti, koji najčešće ostaje neotkriven, jer se o uspješnosti sudi isključivo temeljem konačnog proizvoda, dakle samo jedne strane procesa, i kao drugo stvaranje svijesti o parametrima prevoditeljskog zadatka, čime se prevoditelju u jednakoj mjeri pripisuju (umjetničke) zasluge, kao što ga se i opterećuje odgovornošću za gubitke i iskrivljenja u odnosu prema izvorniku.

Theme picker