Sveučilišna knjižnica

Promotivni pristup bazama podataka Cold War Eastern Europe

Taylor & Francis je za Sveučilište u Zadru omogućio promotivni pristup dvjema bazama podataka arhivskih dokumenata kojima možete pristupiti sa sveučilišne internetske

mreže:

 

Cold War Eastern Europe, Module I: 1953-1960

– sadrži oko sedam tisuća arhivskih dokumenata Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva o državama Istočne Europe u razdoblju od 1953. – 1960. godine.

 

Cold War Eastern Europe, Module II: 1961-1966

- sadrži oko tri tisuće arhivskih dokumenata Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva o državama Istočne Europe u razdoblju od 1961. – 1966. godine.

 

Pristup je dostupan do 25. ožujka 2019.

Theme picker