Sveučilišna knjižnica

Poziv na radionice "e-izvori"

Poziv na radionice "e-izvori"

U sklopu projekta „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi edukaciju studenata diplomskih i poslijediplomskih studija, asistenata i viših asistenata te znanstveno-nastavnog, znanstvenog i nastavnog osoblja. Radionice traju 90 minuta i besplatne su za polaznike

 

Nazivi radionica:
1. ELEKTRONIČKI IZVORI ZNANSTVENIH I STRUČNIH INFORMACIJA
2. ZNAČAJ BIBLIOMETRIJSKIH ANALIZA U KVANTITATIVNOM VREDNOVANJU KVALITETE ZNANSTVENE DJELATNOSTI


Radionice su namijenjena:
znanstveno-nastavnom osoblju Sveučilišta u Zadru, studentima poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Zadru, studentima diplomskih studija

Datum i vrijeme:
Ponedjeljak, 19.11.2018.
1. radionica: Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija: 12.00 - 13.30h
2. radionica: Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti: 14.00 - 15.30h

Mjesto održavanja radionica:
Sveučilište u Zadru, Novi kampus učionica 41 b
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, Zadar

Rok za prijavu:
13.11.2018.

Opis radionica:
1. Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija:
Uvodnim izlaganjem i vježbama polaznicima će biti predstavljeni elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija dostupnih temeljem projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija E – izvori. Kao podloga za izvedbu uvodnih izlaganja izradit će se prezentacije i primjeri za vježbu prema potrebama mladih znanstvenika društvenih i humanističkih usmjerenja te prirodnih i tehničkih.

2. Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti:
Kvantitativno vrednovanje kvalitete znanstvenika zaposlenih pri sveučilištu i znanstvenim ustanovama te kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstveno-stručnih časopisa za potrebe uredništva definirano je kriterijima za vrednovanje kvalitete znanstvene djelatnosti. Najčešći kriteriji za vrednovanje znanstvene produktivnosti znanstvenika hrvatske akademske zajednice su: - indeksiranost objavljenih radova u relevantnim bazama podataka (npr. Web of Science Core Collection, Scopus i Current Contents, te bazama podataka relevantnim za određeno znanstveno područje), - bibliometrijski pokazatelji o objavljenim znanstvenim radovima (citiranost, h-indeks), - kao i bibliometrijski pokazatelji o znanstvenim časopisima (faktor odjeka časopisa (engl. Impact Factor, IF), SCImago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact per Paper (SNIP).

Ako ste zainteresirani za radionice molimo Vas da se prijavite ovdje: POVEZNICA

 

 

Theme picker