Sveučilišna knjižnica

Promotivni pristup bazama bazama na platformi EBSCOhost: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Sociology Source Ultimate i CINAHL Plus with Full Text

Promotivni pristup bazama bazama na platformi EBSCOhost: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Sociology Source Ultimate i CINAHL Plus with Full Text

EBSCO je za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućio probni pristup na sljedeće baze koje sadrže cjelovite tekstove:

Academic Search Ultimate –  sadrži akademske časopise, izvješća, knjige i videozapise iz različitih područja znanosti;

Business Source Ultimate – pokriva područja računovodstva, financija, bankarstva, marketinga, menadžmenta i srodna područja;

Sociology Source Ultimate – pokriva područje sociologije i srodna područja;

CINAHL Plus with Full Text –obuhvaća širok spektar tema uključujući sestrinstvo, biomedicinu i srodne zdravstvene discipline.

Navedene baze dostupne su putem sučelja EBSCOhost kojem možete pristupiti sa sveučilišne internetske mreže kao i izvan Sveučilišta s brojem članske iskaznice na sljedećoj poveznici.

Potrebno je odabrati EBSCOhost Web. Probni pristup traje do 22.1.2018.

Theme picker