Sveučilišna knjižnica

Edukacija studenata prve godine preddipl. studija informacijskih znanosti

Edukacija studenata prve godine preddipl. studija informacijskih znanosti

Sveučilišna knjižnica aktivno sudjeluje u edukaciji studenta o korištenju izvora i usluga Sveučilišne knjižnice. Priložena je prezentacija koja je izložena 17. studenog u sklopu kolegija Orijentacijski praktikum (Odjel za informacijske znanosti) za studente prve godine preddiplomskog studija  informacijskih znanosti – Sveučilišna knjižnica: izvori i usluge - prezentacija.

 

Theme picker