Sveučilišna knjižnica

Edukacija studenata prve godine preddipl. studija anglistike

Edukacija studenata prve godine preddipl. studija anglistike

Sveučilišna knjižnica aktivno sudjeluje u edukaciji studenta o korištenju informacijskih izvora. Priložena je prezentacija koja je izložena 10. studenog u sklopu kolegija Orijentacijski praktikum (Odjel za anglistiku) za prvu godinu preddiplomskog studija anglistike – Sveučilišna knjižnica: izvori i usluge - prezentacija.

Theme picker