Sveučilišna knjižnica

Tjedan otvorenog pristupa - u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru pohranjeno 169 diplomskih radova i 93 završna rada

Tjedan otvorenog pristupa - u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru pohranjeno 169 diplomskih radova i  93 završna rada

Tko se još boji otvorenog pristupa?  Mislite li da će Vaš rad netko prepisati i da je bolje „zatvoriti ga“? Ne bismo se složili... Otvoreni pristup pridonosi transparentnosti te će Vaš rad biti zaštićeniji ako dopustite da bude otvoren za javnost.  Na taj način će svi moći vidjeti da je to djelo Vaših ruku  i nitko neće moći preuzeti Vaše zasluge. Zato se nemojmo bojati dopustiti objavu svojih radova u otvorenom pristupu.


U studenom 2015. započela je pohrana završnih i diplomskih radova studenata Sveučilišta u Zadru u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Za sada je uneseno 169 diplomskih radova i  93 završna rada. U planu je pohrana doktorskih disertacija kao i radova djelatnika Sveučilišta. Čestitamo svima Tjedan otvorenog pristupa a posebno onima koji su svoje radove objavili u otvorenom pristupu ili će to tek učiniti!

 

Theme picker