Sveučilišna knjižnica

Tehnički problemi pri pristupu bazama Web of Science Core Collection i Scopus izvan Sveučilišta

Zbog nadogradnje sigurnosnih certifikata u sustavu AAI@EduHr, javljaju se problemi pri pristupu bazama Web of Science Core Collection i Scopus izvan Sveučilišta - pristup putem Shibboletha. Kolege iz Sveučilišnog računskog centara Sveučilišta u Zagrebu rade na otklanjanju problema u suradnji s izdavačima.

Navedenim bazama može se pristupiti sa Sveučilišta u Zadru.

Theme picker