Sveučilišna knjižnica

Informacijska pismenost - izborni kolegij u ljetnom semestru

Informacijska pismenost - izborni kolegij u ljetnom semestru

INFORMACIJSKA PISMENOST (3 ECTS, Odjel za informacijske znanosti) je sveučilišni izborni kolegij koji se nudi studentima svih odjela (osim studentima Odjela za informacijske znanosti) na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a posebice je namijenjen studentima prve godine preddiplomskog studija. Cilj kolegija je osposobiti studente za pretraživanje, pronalaženje, vrednovanje i uporabu informacija te korištenje informacijskih ustanova i izvora u akademskom obrazovanju, kao i za stjecanje osnova za razumijevanje i primjenu informacijskog opismenjavanja. Izvoditelji kolegija su nastavnik Odjela za informacijske znanosti te knjižničari Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Zadru.

Nastava se održava na Novom kampusu u računalnoj učionici 41 (A grupa - četvrtkom od 8,30 do 11, B grupa - petkom od 8,30 do 11). Studenti kod upisa trebaju napomenuti upisuju li kolegij kao izborni predmet iz ponude drugih odjela na Sveučilištu ili u okviru diferenciranog kurikuluma Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija.

UPISI: OD 16.2. (UTORAK) DO POČETKA NASTAVE, OD 13 DO 16 SATI U TAJNIŠTVU ODJELA ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI, NOVI KAMPUS (SOBA 110, PRVI KAT).

Theme picker