Sveučilišna knjižnica

Sveučilišna knjižnica: usluge i izvori - izlaganje za studente prve godine preddiplomskog studija anglistike

Sveučilišna knjižnica: usluge i izvori - izlaganje za studente prve godine preddiplomskog studija anglistike

Sveučilišna knjižnica aktivno sudjeluje u edukaciji studenta o korištenju informacijskih izvora. Priložena je prezentacija koja je izložena u sklopu kolegija Orijentacijski praktikum (Odjel za anglistiku) za prvu godinu preddiplomskog studija anglistike – Sveučilišna knjižnica: izvori i usluge - prezentacija.

Theme picker