Odjel za anglistiku

Suvremeni engleski jezik II (Cathy-Theresa Kolega) 
Suvremeni engleski jezik II (Emilija Mustapić)
Teorija književnosti
Kulturne teorije i književnost
Fonetika i fonologija
Akademsko pisanje
Suvremeni engleski jezik IV
Uvod u sintaksu
Viktorijanska književnost
Američki animirani film
Književno prevođenje –aspekti prakse
Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi
Gotički žanr
Britanski roman druge polovice 20. Stoljeća
Shakespeareov teatar
Irska ženska proza 20. Stoljeća
Povijest engleskoga jezika
Uvod u lingvistiku engleskoga jezika
Suvremeni engleski jezik VI
Sociolingvistika

 

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE, 2019/2020

1.SEMESTAR

NOSITELJ / NASTAVNICI

NAZIV KOLEGIJA

ECTS

SILABUS

SYLLABUS

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor/ Emilija Mustapić, mag.philol.angl., lektor

 

Suvremeni engleski jezik I

5

SILABUS (CTK)

SILABUS (EM)

SYLLABUS

(CTK)

SYLLABUS

(EM)

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

 

Uvod u engleske književne studije

4

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

 

Uvod u lingvistiku engleskoga jezika

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/ dr. sc. Zlatko Bukač, poslijedoktorand

 

Anglofone kulture: britanski studiji

3

SILABUS

SYLLABUS

2.SEMESTAR

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor/ Emilija Mustapić, mag.philol.angl., lektor

Suvremeni engleski jezik II

5

SILABUS (CTK)

 

 

SILABUS (EM)

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta / dr. sc. Monika Bregović, poslijedoktorand

Teorija književnosti

4

SILABUS

SYLLABUS

ili

ILI

 

red. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Kulturne teorije i književnost

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Fonetika i fonologija

3

SILABUS

SYLLABUS

doc.dr.sc. Anna Martinović

Akademsko pisanje

3

SILABUS

SYLLABUS

3.SEMESTAR

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor

Suvremeni engleski jezik III

5

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić/ Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent

Morfologija

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/Emilia Musap, mag. philol. angl., asistent

Književnost britanskog romantizma

3

SILABUS

SYLLABUS

 

IZBORNI KOLEGIJ

4

 

 

4.SEMESTAR

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor

Suvremeni engleski jezik IV

5

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić

Uvod u sintaksu

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/Emilia Musap, mag. philol. angl., asistent

Viktorijanska književnost

4

SILABUS

SYLLABUS

 

IZBORNI KOLEGIJ

3

 

 

5.SEMESTAR

Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik V

5

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić

Semantika

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Uvod u Shakespeareov jezik

3

SILABUS

SYLLABUS

 

IZBORNI KOLEGIJ

4

 

 

6.SEMESTAR

Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik VI

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić

Sociolingvistika

3

SILABUS

SYLLABUS

 

IZBORNI KOLEGIJ + ZAVRŠNI RAD

3+6

 

ILI

 

IZBORNI KOLEGIJ

3

 

IZBORNI KOLEGIJ

3

IZBORNI KOLEGIJ

3

IZBORNI KOLEGIJI 3. i 5. SEMESTAR

izv.prof. dr.sc. Marko Lukić/ dr. sc. Zlatko Bukač, poslijedoktorand

Uvod u američku popularnu kulturu

4

SILABUS

SYLLABUS

red. prof. dr. sc. Rajko Petković

Uvod u studij filmskog medija

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Suvremeni američki roman i globalizacija

4

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Britanska i irska poezija 20. stoljeća

4

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/ dr.sc. Monika Bregović, poslijedoktorand

Roman engleskog modernizma

4

SILABUS

SYLLABUS

IZBORNI KOLEGIJI 4. i 6. SEMESTAR

izv. prof. dr. sc. Rajko Petković

Američki animirani film

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. art. Tomislav Kuzmanović

Književno prevođenje – aspekti prakse

3

SILABUS

SYLLABUS

izv.prof. dr.sc. Marko Lukić/ dr.sc. Zlatko Bukač, poslijedoktorand

Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi

3

SILABUS

SYLLABUS

izv.prof. dr.sc. Marko Lukić

Gotički žanr

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Britanski roman druge polovice 20. stoljeća

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/ dr. sc. Monika Bregović, poslijedoktorand

Shakespeareov teatar

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Irska ženska proza 20. stoljeća

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Povijest engleskoga jezika

3

SILABUS

SYLLABUS

IZBORNI KOLEGIJ 6. SEMESTAR

 

Završni rad

6

 

Studenti/ce upisuju JEDAN IZBORNI KOLEGIJ I ZAVRŠNI RAD ili TRI IZBORNA KOLEGIJA U SLUČAJU DA NE ODABERU ZAVRŠNI RAD sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zadru o izmjenama i dopunama Odluke o završnom radu i završnom ispitu studenta na preddiplomskom studiju, KLASA: 602-04/16-01/1 URBROJ: 2198-1-79-05/16-02. Ako studenti/ce izaberu dva kolegija umjesto završnog rada na studiju Anglistike, na drugom studiju moraju pisati završni rad ili polagati završni ispit.