Zakoni

Pravilnici

  • Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
  • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/99)
  • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)