Sveučilišna knjižnica

DOMAĆA TEKUĆA PERIODIKA


1. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, http://hrcak.srce.hr/acta-adriatica
2. Acta geografica Croatica, ISSN 1845-3392, http://hrcak.srce.hr/acta-geographica-croatica
3. Acta Iadertina, ISSN 1845-3392
4. Acta medico-historica Adriatica, ISSN 1334-4366, http://hrcak.srce.hr/amha
5. Acta turistica, ISSN 0353-4316, http://hrcak.srce.hr/actaturistica
6. Acta turistica nova, ISSN 1846-4394, http://hrcak.srce.hr/acta-turistica-nova
7. Agronomski glasnik, ISSN 1846-4394, http://hrcak.srce.hr/acta-turistica-nova
8. Annales Instituti archaeologici, ISSN 1845-4046, http://hrcak.srce.hr/aia
9. Anali za povijest odgoja, ISSN 1330-1020
10. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ISSN 1330-0598, http://hrcak.srce.hr/anali-dubrovnik
11. Archaeologia Adriatica, ISSN 1846-4807, http://hrcak.srce.hr/adriatica
12. Arhivski vjesnik, ISSN 0570-9008, http://hrcak.srce.hr/arhivski-vjesnik
13. Ars Adriatica, ISSN 1848-1590, http://hrcak.srce.hr/arsadriatica
14. Asseria, ISSN 1334-2479, http://hrcak.srce.hr/asseria
15. Atti (Centro di ricerche storice Rovigno), ISSN 0392-9493
16. Bjelovarski učitelj, ISSN 1330-0954
17. CIT : journal of computing and information technology, ISSN 1330-1136, http://hrcak.srce.hr/cit
18. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, http://hrcak.srce.hr/coll-antropol
19. Colloquia Maruliana, ISSN 1332-3431, http://hrcak.srce.hr/colloquia-maruliana
20. Crkva u svijetu, ISSN 0352-4000, http://hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu
21. Croatia : putni časopis, ISSN 1330-6278
22. Croatian journal of philosophy, ISSN 1333-1108, http://hrcak.srce.hr/cjp
23. Croatica Christiana periodica, ISSN 0350-7823, http://hrcak.srce.hr/ccp
24. Croatica et Slavica Iadertina, ISSN 1845-6839, http://hrcak.srce.hr/csi
25. Čakavska rič, ISSN 0350-7831, http://hrcak.srce.hr/cakavska-ric
26. Časopis za suvremenu povijest, ISSN 0590-9597, http://hrcak.srce.hr/casopis-za-suvremenu-povijest
27. Diadora, ISSN 0417-4046
28. Dijete, vrtić, obitelj, ISSN 1331-1948
29. Dijete i društvo, ISSN 1332-3210
30. Dometi, ISSN 0419-6252
31. Društevena istraživanja, ISSN 1330-0288, http://hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja
32. Dubrovački horizonti, ISSN 0419-7925
33. Dubrovnik, ISSN 0353-8559
34. Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, http://hrcak.srce.hr/emp
35. Etnološka tribina, ISSN 0351-1944, http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina
36. European journal of analytic philosophy, ISSN 1845-8475, http://hrcak.srce.hr/eujap
37. Europski glasnik, ISSN 1331-0232
38. Filologija, ISSN 0449-363X, http://hrcak.srce.hr/filologija
39. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, http://hrcak.srce.hr/filozofska-istrazivanja
40. Fluminensia, ISSN 0353-4642, http://hrcak.srce.hr/fluminensia
41. Folia onomastica Croatica, ISSN 1330-0695, http://hrcak.srce.hr/folia-onomastica
42. Fontes, ISSN 1330-6804, http://hrcak.srce.hr/fontes
43. Forum, ISSN 0015-8445
44. Gazophylacium, ISSN 1330-0504
45. Geoadria, ISSN 1331-2294, http://hrcak.srce.hr/geoadria
46. Geodetski list, ISSN 0016-710X, http://hrcak.srce.hr/geodetski-list
47. Geofizika, ISSN 0352-3659, http://hrcak.srce.hr/geofizika
48. Geografski horizont, ISSN 0016-7266
49. Geologia Croatica, ISSN 1330-030X, http://hrcak.srce.hr/geologia-croatica
50. Gordogan, ISSN 0351-1758
51. Govor, ISSN 0352-7565
52. Hieronymus, ISSN 1846-6613
53. Historijski zbornik, ISSN 0351-2193, http://hrcak.srce.hr/hz
54. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, http://hrcak.srce.hr/histriaarchaeologica
55. Historijski zbornik, ISSN 0351-2193, http://hrcak.srce.hr/hz
56. Hortus artium medievalium, ISSN 1330-7274
57. Hrvatska revija, ISSN 1330-2493
58. Hrvatske novine, http://hrvatskenovine.at/
59. Hrvatske vode, ISSN 1330-1144
60. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5189, http://hrcak.srce.hr/cje
61. Hrvatski geografski glasnik, ISSN 1331-5854, http://hrcak.srce.hr/hrvatski-geografski-glasnik
62. Hrvatski planinar, ISSN 0354-0650
63. Ikon, ISSN 1846-8551
64. Jezik, ISSN 0021-6925, http://hrcak.srce.hr/jezik
65. Journal of information and organizational sciences, ISSN 1846-3312, http://hrcak.srce.hr/jios
66. Kaj, ISSN 0453-1116, http://hrcak.srce.hr/kaj
67. Kartografija i geoinformacije, ISSN 1333-896X, http://hrcak.srce.hr/kig
68. Književnost i dijete, ISSN 1848-5618
69. Književna smotra, ISSN 0455-0463
70. Kolo, ISSN 1331-0992,
71. Kroatologija, ISSN 1847-8050, http://hrcak.srce.hr/kroatologija
72. Latina et Graeca, ISSN 0350-414X
73. Libellarium, ISSN 1846-8527, http://hrcak.srce.hr/libellarium
74. Liburna, ISSN 1848-5332
75. Magistra Iadertina, ISSN 1846-3606, http://hrcak.srce.hr/magistra-iadertina
76. Marulić, ISSN 0350-4220
77. Matematičko fizički list, ISSN 1332-1552
78. Matematika i škola, ISSN 1332-0327, http://mis.element.hr/godista
79. Medianali, ISSN 1846-436X, http://hrcak.srce.hr/medianali
80. Medica Iadertina, ISSN 0351-0093, http://hrcak.srce.hr/medica-jadertina
81. Medijska istraživanja, ISSN 1330-6928, http://hrcak.srce.hr/mediaresearch
82. Meridijani, ISSN 1333-7289
83. Metodički ogledi, ISSN 0353-765X, http://hrcak.srce.hr/metodicki-ogledi
84. Migracijske i etničke teme, ISSN 1333-2546, http://hrcak.srce.hr/met
85. Mogućnosti, ISSN 0544-7267
86. More, ISSN 1330-7088
87. Most, ISSN 0351-0611
88. Muzeologija, ISSN 0353-7552, http://hrcak.srce.hr/muzeologija
89. Napredak, ISSN 1330-0059, http://hrcak.srce.hr/napredak
90. Narodna umjetnost, ISSN 0547-2504, http://hrcak.srce.hr/narodna-umjetnost
91. Naše more, ISSN 0469-6255, http://hrcak.srce.hr/nase-more
92. Natura Croatica, ISSN 1330-0520, http://hrcak.srce.hr/natura-croatica
93. Nova Istra, ISSN 1331-0321
94. Obavijesti, ISSN 0352-177X
95. Obnovljeni život, ISSN 0351-3947, http://hrcak.srce.hr/obnovljeni-zivot
96. Oeconomica Jadertina, ISSN 1848-1035, http://www.unizd.hr/ekonomija/OeconomicaJadertina/tabid/3257/Default.aspx
97. Opuscula archaeologica, ISSN 0473-0992, http://hrcak.srce.hr/opuscula
98. Osječki zbornik, ISSN 0473-4882
99. Peristil, ISSN 0553-6707, http://hrcak.srce.hr/peristil
100. 15 dana, ISSN 0031-6296
101. Pilar, ISSN 1846-3010, http://hrcak.srce.hr/pilar
102. Politička misao, ISSN 0032-3241, http://hrcak.srce.hr/politicka-misao
103. Podravina, ISSN 1333-5286, http://hrcak.srce.hr/podravina
104. Podravski zbornik, ISSN 0350-3372
105. Portal, ISSN 1847-9464, http://hrcak.srce.hr/portal
106. Prilozi Instituta za arheologiju, ISSN 1330-0644, http://hrcak.srce.hr/prilozi-iaz
107. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, ISSN 0555-1145, http://hrcak.srce.hr/ppud
108. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, ISSN 0350-2791, http://hrcak.srce.hr/prilozi-ifzg
109. Priroda, ISSN 0351-0662
110. Prolegomena, ISSN 1333-4395, http://hrcak.srce.hr/prolegomena
111. Prostor, ISSN 1330-0652, http://hrcak.srce.hr/prostor
112. Psihologijske teme, ISSN 1332-0742, http://hrcak.srce.hr/psihologijske-teme
113. Quorum,   ISSN 0352-7654
114. Quaderni (Centro di ricerche storiche Rovigno), ISSN 0350-6746
115. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti, ISSN 1330-0768
116. Radost, ISSN 0351-3688
117. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, ISSN 0350–3437, http://hrcak.srce.hr/radovi-ipu
118. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, ISSN 1330-0474, http://hrcak.srce.hr/radovi-zavoda-za-povijesne-znanosti-hazu-zadar
119. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, ISSN 0352-9509, http://hrcak.srce.hr/radovi-zavoda-za-znanstveni-rad-varazdin
120. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ISSN 1331-6745, http://hrcak.srce.hr/rasprave-ihjj
121. Republika, ISSN 0350-1337
122. Republika hrvatska: mali vodič, ISSN 1331-1263
123. Review of Croatian history, ISSN 1845-4380, http://hrcak.srce.hr/review-of-croatian-history
124. Revija za socijalnu politiku, ISSN 1330-2965, http://hrcak.srce.hr/rsp
125. Revija za sociologiju, ISSN 0350-154X, http://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju
126. La Ricerca, ISSN 1330-3503
127. Ricerche sociali, ISSN 0353-474X
128. Riječ, ISSN 1330-917X, http://hrcak.srce.hr/rijec
129. Riječki teološki časopis, ISSN 1330-0377, http://hrcak.srce.hr/rtc
130. Scrinia Slavonica, ISSN 1332-4853, http://hrcak.srce.hr/scrinia-slavonica
131. Senjski zbornik, ISSN 0582-673X, http://hrcak.srce.hr/senjski-zbornik
132. Sic, ISSN 1847-7755, http://www.sic-journal.org
133. Slovo, ISSN 0583-6255, http://hrcak.srce.hr/slovo
134. Služba Božja, ISSN 0037-7074, http://hrcak.srce.hr/sluzba-bozja
135. Socijalna ekologija, ISSN 1330-0113, http://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija
136. Socijalna psihijatrija, ISSN 0303-7908, http://hrcak.srce.hr/socijalna-psihijatrija
137. Sociologija i prostor, ISSN 1846-5226, http://hrcak.srce.hr/sociologija-i-prostor
138. Strani jezici, ISSN 0351-0840
139. Starohrvatska prosvjeta, ISSN 0351-4536, http://hrcak.srce.hr/starohrvatska-prosvjeta
140. Studia ethnologica Croatica, ISSN 1330-3627, http://hrcak.srce.hr/sec
141. Studia lexicographica, ISSN 1846-6745
142. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, ISSN 0039-3339, http://hrcak.srce.hr/sraz
143. Suvremena psihologija, ISSN 1331-9264, http://hrcak.srce.hr/suvremena-psihologija
144. Školske novine, ISSN 0037-6531
145. Školski vjesnik, ISSN 0037-654X, http://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnik
146. Tabula, ISSN 1331-7830, http://hrcak.srce.hr/tabula
147. Tema, ISSN 1334-6466
148. Tourism and hospitality management, ISSN 1330-7533, http://hrcak.srce.hr/thm
149. Treći program Hrvatskog radija, ISSN 0353-9873
150. Turizam, ISSN 0494-2639, http://hrcak.srce.hr/turizam
151. Tusculum, ISSN 1846-9469, http://hrcak.srce.hr/tusculum
152. Umjetnost riječi, ISSN ISSN: 0503-1583, http://hrcak.srce.hr/umjetnost-rijeci
153. Vijenac, ISSN 1330-2787
154. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, ISSN 0350-7165, http://hrcak.srce.hr/vjesnik-amz
155. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, ISSN 0507-1925, http://hrcak.srce.hr/vbh
156. Vjesnik Istarskog arhiva, ISSN 0353-7153, http://hrcak.srce.hr/vjesnikistarskogarhiva
157. Vjesnik za arheologiju i povijest dalamtinsku, ISSN 0507-1925, http://hrcak.srce.hr/vbh
158. Zadarska smotra, ISSN 1330-4577
159. Zadarski filološki dani, ISSN 1846-4955
160. Zagreber germanistische beitraege, ISSN 1330-0946, http://hrcak.srce.hr/zgb
161. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISSN 1330-7134, http://hrcak.srce.hr/zbornik-opzzpdz-hazu
162. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, ISSN 0350-2058, http://hrcak.srce.hr/zbornik-pfz
163. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, ISSN 0584-9063, http://hrcak.srce.hr/zbornik-radova-pfs
164. Zrno, ISSN 0353-636X
165. Život i škola, ISSN 0044-4855, http://hrcak.srce.hr/zivot-i-skola

STRANA TEKUĆA PERIODIKA


1. Acta carsologica (Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana), ISSN 0583-6050
2. Acta geographica Slovenica (Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana), ISSN 1581-6613
3. Acta linguistic Hungarica (Akademia Kiado Budapest), ISSN 1216-8076
4. Acta  Musei Napocensis (Muzeul National de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca), ISSN 1454-1521
5. Acta neophilologica (Filozofska fakulteta Ljubljana), ISSN 0567-784X
6. Acta Universitatis Carolinae. Geographica (Praha), ISSN 0300-5402
7. Aevum: rassegna di scienze storice linguistiche e filologiche (Universita cattolica del Sacro Cuore Milano), ISSN 0001-9593
8. Analecta archaeologica Ressoviensia (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut archeologii)
9. Analele Universitatii din Craiova. Seria stiinte filologice. Linguistica, ISSN 1224-5712
10. Annales. Series historia et sociologia (Univerza na Primorskem Koper), ISSN 1408-5348
11. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia (Lublin), ISSN 0137-1983
12. Annali della Facolta di lettere e filosofia (Universita di Bari), ISSN 0394-0020
13. Annali della Facolta di lettere e filosofia (Universita di Siena), ISSN 0392-3945
14. Annali di archeologia e storia antica (Istituto universitario orientale Napoli), ISSN 1127-7130
15. Annals of the Naprstek Museum (National Museum Praha), ISSN 0231-844X
16. Annual of medieval studies at CEU (Central European University Budapest), ISSN 1219-0616
17. Antigueedad y cristianismo (Universidad de Murcia), ISSN 0214-7165
18. Arbeits- und Forschungsberichte zur saechsischen Bodendenkmalpflege (Landesamt fuer Archaeologie Dresden), ISSN 0402-7817
19. Archaeo (Landesamt fuer Archaeologie Dresden), ISSN 1614-8142
20. Archaeologia Polona (Institute of archaeology and ethnology, Polish Academy of sciences), ISSN 0066-5924
21. Archeografo Triestino, ISSN 0392-0038
22. Argo: časopis slovenskih muzeje (Ljubljana),  ISSN 0570-8869
23. Arheo : arheološka obvestila : revija Slovenskega arheološkega društva (Ljubljana), ISSN 0351-5958
24. Arheologia Moldovei (Academia Romana, Filiala Iasi), ISSN 0066-7358
25. Arheologija (B'lgarska akademija na naukite Sofija), ISSN 0324-1203
26. Arheološki vestnik (Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana), ISSN 0570-8966
27. Arheologičeskij sbornik (Gosudarstvennyj Ermitaž Sankt-Peterburg), ISSN 0320-9393
28. Arys : Antiguedad, religiones y sociedades (Universidad de Huelva), ISSN 1575-166X
29. Ateneo Veneto : rivista di scienze, lettere ed arti, ISSN 0004-6558
30. Athenaeum : studi periodici di letteratura e storia dell' antichita (Pavia), ISSN 0004-6574
31. Atti e memorie della Societa istriana di archeologia e storia patria (Trieste), ISSN 0392-0321
32. Atti e memorie della Societa dalmata di storia patria (Roma), ISSN 0393-5566
33. Atti e memorie della Societa dalmata di storia patria (Venezia), ISSN 0393-5566
34. Badania Archeologiczne na Gornym Slasku i Ziemiach Pogranicznych w roku... (Slaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katovicach)
35. Bericht der Roemisch-germanischen Kommission (Roemisch-germanisch Kommission des Deutschen Archaeologischen Instituts Frankfurt am Main),ISSN 0341-9312
36. Balanica (Srpska akademija nauka i umetnosti. Balkanološki instit Beograd), ISSN 0350-7653
37. Belgeo : revue belge de geographie (Societe royale belge de geographie Heverlee), ISSN 1377-2368
38. Bohemica litteraria (Masarykova univerzita Brno), ISSN 1213-2144
39. Bollettino della Societa geografica italiana (Roma), ISSN 0037-8755
40. Boundary 2 : an international journal of literature and culture (Durham), ISSN 0190-3659
41. Brno studies in English (Masarykova univerzita Brno), ISSN 0524-6881
42. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik (Masarykova univerzita Brno), ISSN 1803-7380
43. Bulgarian historical review (Bulgarian Academy of Sciences Sofia), ISSN 0204-8906
44. Bulletin de la Societe geographique de Liege, ISSN 0770-7576
45. Bulletin du Cercle archeologique Hesbaye-Condroz (Amay), ISSN 0771-4661
46. Bulletin du Musee hongrois des beaux-arts (Budapest), ISSN 0133-5545
47. Catalan historical review (Institut d'Estudis Catalans Barcelona), ISSN 2013-407X
48. Ce fastu? : rivista della Societa filologica friulana "Graziadio I. Ascoli" (Udine)
49. Communication today (Fakulta masmedialnej komunikacie Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava), ISSN 1338-130X
50. Czasopismo geograficzne (Polskie Towarzystwo Geograficzne Wroclaw), ISSN 0045-9453
51. Časopis za zgodovino in narodopisje (Univerza v Mariboru), ISSN 0590-5966
52. Dacia : revue d'archeologie et d'histoire ancienne (Academia Romana Bucarest),  ISSN 0070-251X
53. Il Dalmata (Trieste)
54. Dela (Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo Ljubljana), ISSN 0354-0596
55. Deutschland : Forum fuer Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft (Frankfurt am Main), ISSN 1617-9552
56. Documenta Praehistorica (Filozofska fakulteta Ljubljana), ISSN 1408-967X
57. Družboslovne razprave (Ljubljana), ISSN 0352-3608
58. Etudes romanes de Brno (Masarykova univerzita Brno), ISSN 1803-7399
59. Filosofia, sociologija (Lietuvos Mokslu Akademija Vilnius), ISSN 0235-7186
60. Filozofski vestnik (Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana), ISSN 0353-4510
61. Fontes Archaeologici Posnanienses (Muzeum Archeologiczne Poznan), ISSN 0071-6963
62. Forschungsbericht  (Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut)
63. Le francais dans le monde (Federation internationale des professeurs de francais Paris), ISSN 0015-9395
64. Geograficky časopis (Slovenska akademia vied, Geograficky ustav Bratislava), ISSN 0016-7193
65. Geografie : sbornik Česke geograficke společnosti (Praha), ISSN 1212-0014
66. Geografski obzornik (Zveza geografskih društev Slovenije Ljubljana), ISSN 0016-7274
67. Geografski vestnik (Zveza geografskih društev Slovenije Ljubljana), ISSN 0350-3895
68. Germania : Anzeiger der Roemisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archaeologischen Instituts (Mainz am Rhein), ISSN 0016-8874
69. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore (Cetinje), ISSN 1800-5713
70. Godišnjak (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja Sarajevo), ISSN 0350-0020
71. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ISSN 0374-0730
72. Historical yearbook (Romanian Academy, "Nicolae Iorga" History Institute Bucharest), ISSN 1584-854X
73. Historijska traganja (Institut za istoriju Sarajevo), ISSN 1840-3875
74. Hrvatska misao (Matica hrvatska Sarajevo, ISSN 1028-2246
75. Huelva arqueologica (Diputacion Provincial Huelva), ISSN 0211-1187
76. HUM : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1840-233X
77. Istraživanja (Filozofski fakultet u Novom Sadu), ISSN 0350-2112
78. Jahreshefte des Oesterreichischen Archaeologischen Instiututes in Wien, ISSN 0078-3579
79. Jezik in slovstvo (Ljubljnana), ISSN 0021-6933
80. Jezikoslovni zapiski (Ljubljana), ISSN 0354-0448
81. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Ljubljana), ISSN 0374-0315
82. Lingua Montenegrina (Institut za crnogorski jezik i književnost Podgorica), ISSN 1800-7007
83. Lingua Posnaniensis (Poznan), ISSN 0079-4740
84. Matematički bilten (Sojuz na matematičarite i informatičarite na Makedonija Skopje), ISSN 0351-336X
85. Magallania : antigua Serie Ciencias Humanas de Anales del Instituto de la Patagonia (Punta Arenas), ISSN 0718-0209
86. Le magazine litteraire (Paris), ISSN 0024-9807
87. Medijski dijalozi (Podgorica), ISSN 1800-7074
88. Memoires de la Societe neophilologique de Helsinki, ISSN 0355-0192
89. Memoria antiquitatis (Muzeul de Istorie si Archeologie Piatra-Neamt), ISSN 1222-7528
90. Memorie storiche forogiuliesi : giornale della Deputazione di storia patria per il Friuli (Udine), ISSN 0392-1476
91. Metalogicon : rivista internationale di logica pura e applicata, di linguistica e di filosofia (Napoli), ISSN 1594-6916
92. Mondo ladino : boletin de l'Istitut cultural ladin (Vigo di Fassa), ISSN 1121-1121
93. Motrišta (Matica hrvatska Mostar), ISSN 1512-5475
94. Neuphilologische Mitteilungen (Neuphilologischen Verein Helsinki), ISSN 0028-3754
95. The National interest (New York), ISSN 0884-9382
96. Nove historicke rozhlady (Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava), ISSN 1338-4813
97. Nordic journal of linguistics (Oslo), ISSN 0332-5865
98. Ocnus : Quaderni della Scuola di specializzazione in archeologia (Universita degli studi Bologna), ISSN 1122-6315
99. Orientamenti pedagogici (Universita Salesiana di Roma), ISSN 0030-5391
100. Origini : preistoria e protostoria delle civilta antiche (Universita degli studi "La Sapienza" Roma), ISSN 0474-6805
101. Praehistorica : acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis, ISSN 0231-5432
102. Problemos : filosofijos leidinys (Vilniaus universitetas), ISSN 1392-1126
103. Rad Muzeja Vojvodine (Novi Sad), ISSN 1450-6696
104. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije (Novi Sad), ISSN 1451-8759
105. Revija za geografijo (Filozofski fakultet Maribor), ISSN 1854-665X
106. Revue des etudes  anciennes (Universite de Bordeaux), ISSN 0035-2004
107. Revue roumaine d'histoire (Academie Roumaine Bucarest), ISSN 0556-8072
108. Ruch literacki (Polska akademia nauk Krakow), ISSN 0035-9602
109. Saggi e memorie di storia dell'arte (Fondazione Giorgio Cini, Instituto di storia dell'arte Firenze), ISSN 0392-713X
110. Scandinavian public library quarterly (Copenhagen), ISSN 0036-5602
111. Slavia antiqua (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznanu, Instytutu archeologii), ISSN 0080-9993
112. Slavistična revija (Slavistično društvo Slovenije Ljubljana), ISSN 0350-6894
113. Sodobna pedagogika (Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije Ljubljana), ISSN 0038-0474
114. Sprawozdania archeologiczne (Polska akademija Nauk Krakow), ISSN 0081-3834
115. Studia historica Brunensia (Masarykova univerzita Brno), ISSN 1803-7429
116. Studia mediaevalia Pragensia (Univerzita Karlova Praha), ISSN 0862-8017
117. Studia philosophica (Masarykova univerzita Brno), ISSN 1803-7445
118. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia (Cluj-Napoca), ISSN 1221-8138
119. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psychologia-pedagogia (Cluj-Napoca), ISSN 1221-8111
120. Studii si materiale de istorie medie (Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga"), ISSN 1222-4766
121. Suedost - Forschungen : internationale Zeitschrift fuer Geschichte, Kultur und Landeskunde Suedosteuropas (Muenchen), ISSN 0081-9077
122. Šolska kronika - Zbornik za zgodovino šolstva (Slovenski šolski muzej Ljubljana), ISSN 1318-6728
123. Študijne zvesti Archeologickeho ustavu Slovenskej akademie vied (Nitra), ISSN 0560-2793
124. To ergon tes Arhaiologikes etaireias kata to (Athenai), ISSN 0570-6211
125. Transcendent philosophy : an international journal for comparative philosophy and mysticism (London), ISSN 1471-3217
126. Turističko poslovanje (Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd), ISSN 0354-3099
127. Varstvo spomenikov (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Ljubljana), ISSN 1580-5174
128. Wiadomosci Archeologiczne (Panstwowe Muzeum Archeologiczne Warszawa), ISSN 0043-5082
129. Wiener slawistisches Jahrbuch (Oesterreichische Akademie der Wissenschaften Wien), ISSN 0084-0041
130. ZAS Papers in Linguistics (Zentrum fuer Allgemeine Sprachwissenschaft Berlin), ISSN 1435-9588
131. Zbornik (Filozofski fakultet u Novom Sadu), ISSN 1450-782X
132. Zbornik za umetnostno zgodovino (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo Ljubljana), ISSN 0351-224X
133. Zgodovinski časopis (Zveza zgodovinskih društev Slovenije Ljubljana),  ISSN 0350-57741
134. Znakovi vremena (Naučnoistraživački institut "Ibn sina" Sarajevo), ISSN 1512-5416