14. studenog 2014

Edukacija korisnika – izlaganje u sklopu kolegija Orijentacijski praktikum


Sveučilišna knjižnica aktivno sudjeluje u edukaciji studenta o korištenju informacijskih izvora. Priložena je prezentacija koja je izložena u sklopu kolegija Orijentacijski praktikum (Odjel za anglistiku) za prvu godinu preddiplomskog studija anglistike: prezentacija.