Popis svih baza podataka

Academic Search Complete

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Opsežna višedisciplinarna baza sa cjelovitom tekstovima. Sadrži više od 8500 periodičkih publikacija uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim cjelovitog teksta, sadrži i sažetke za više od 12 500 časopisa i ukupno više od 13 200 publikacija (uključujući monografije, izvješća, zbornike konferencija itd.).

 


AGRICOLA

Zastupljena područja: prirodne znanosti, biotehničke znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza

Proizvođač: National Agricultural Library, SAD

Opis: Bibliografsku bazu AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) proizvodi National Agricultural Library (SAD) indeksirajući publikacije (časopisi, knjige, zbornici, izvještaji, monografije…) iz područja agronomije uključujući i agronomske aspekte drugih znanosti (veterina, entomologija, botanika, šumarstvo, oceanologija i ribarstvo, zemljoradnja, stočarstvo,ekonomija, nutricionizam, ekologija).

 


arXiv

Zastupljena područja: prirodne znanosti, tehničke znanosti

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Proizvođač: Cornell University, SAD

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis: arXiv je servis/baza koji nudi pristup „preprinatima“ iz područja fizike, matematike, računarstva i kvantitativne biologije.


BioOne Complete

Zastupljena područja: prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo (veterina), biotehničke znanosti Pristup: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova Proizvođač: BioOne Opis: BioOne Complete je zbirka od 190 online časopisa iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Ovaj vrijedan izvor uključuje aktualne teme kao što klimatske promjene, ekologiju, očuvanje biološke raznolikosti i upravljanje prirodnim resursima. POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA PO PODRUČJIMA


Books@Ovid

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Ovid Technologies, Inc.

Opis: Books@Ovid je baza elektroničkih knjiga različitih proizvođača o temama iz područja zdravstva, uključujući medicinu, medicinsku njegu i farmaciju.

 


Business Source Complete

Zastupljena područja: društvene znanosti - ekonomija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Business Source Complete je znanstveno-poslovna baza podataka koja sadrži bibliografske podatke kao i cjelovite radove iz recenziranih i poslovnih časopisa, monografija, profile kompanija kao i tržišne i industrijske izvještaje.

 


Cambridge Journals

Zastupljena područja: sva znanstvena područja Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova Proizvođač: Cambridge University Press Opis: Cambridge Journals Online je portal znanstvenih časopisa koji sadrži znanstveno-istraživačke članke iz oko 300 naslova časopisa nakladnika Cambridge University Press. Osim tekućih godišta časopisa, dostupni su i cjeloviti tekstovi starijih godišta u različitom rasponu. POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA PO PODRUČJIMA


CINAHL with Full Text

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: CINAHL with Full Text bogata je zbirka cjelovitih tekstova iz časopisa o sestrinstvu i srodnim zdravstvenim djelatnostima. Sadrži cjelovite tekstove više od 600 znanstvenih časopisa indeksiranih u bazi CINAHL. Obuhvaćeni su članci od 1981. god. do danas.

 


Current Contents Connect

Zastupljena područja: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: Odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN; 2. korak: Authorized users select your institution's group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Current Contents Connect

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza

Proizvođač: Clarivate Analytics

Opis: Višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa. Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. god. do danas.

Dostupne su sljedeće sekcije: Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Social & Behavioral Science, Clinical Medicine, Life Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences, Engineering, Computing & Technology, Arts & Humanities.

 


DART - Europe E-theses Portal

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova - zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač: Association of European Research Libraries

Opis: Portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta te je moguće pristupiti cjelovitom tekstu disertacija.


De Gruyter (časopisi: Intercultural Pragmatics, Lexicographica)

Zastupljena područja: lingvistika, interdisciplinarno područje

Pristup sa Sveučilišta:

Pristup izvan Sveučilišta: nije moguć

Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: De Gruyter

Opis: Intercultural Pragmatics je časopis koji sadrži teme interkulturalnosti, pragmatične teorije i interkulturalne kompetencije.

Časopis objavljuje teme vezane uz pragmatiku: jezičnu, kognitivnu, socijalnu i međujezičnu paradigmu. Objedinjuje niz disciplina:

antropologiju, teorijsku i primijenjenu lingvistiku, psihologiju, sociolingvistiku, višejezičnost i drugo. Dostupan je pristup cjelovitim tekstovima od 2004. godine do danas.

Lexicographica je međunarodni trojezični (engelski, njemački i francuski) godišnjak koji pokriva teme iz područja leksikografije - od teorije i povijesti do računalne leksikografije. Dostupan je pristup cjelovitim tekstovima od 1995. godine do danas.

 


DOAJ - Directory of Open Access Journals

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Lund University Libraries

Opis: DOAJ je najveća višedisciplinarna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. Baza uključuje više od 9000 časopisa. Popis časopisa: PRISTUPITE OVDJE.

 


DOAR - Directory of Open Access Repositories

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup - pretraživanje sadržaja repozitorija: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: University of Nottingham, Velika Britanija

Opis: OpenDOAR je najveći svjetski direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta…). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članci, doktorske disertacije, izvještaji…


EconLit with Full Text Zastupljena područja: društvene znanosti - ekonomija Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web) Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: bibliografska i baza cjelovitih tekstova Proizvođač: EBSCO Publishing Opis: EconLit with Full Text je baza podataka koja sadrži bibliografske podatke svih radova koji su indeksirani u EconLit-u (The American Economic Association’s electronic bibliography, https://www.aeaweb.org/econlit/) uz cjeloviti tekst za više od 600 časopisa, uključujući časopise udruženja American Economic Association te časopise iz različitih država iz područja ekonomije i srodnih područja.


ERIC - Educational Resource Information Center

Zastupljena područja: društvene znanosti – odgojne znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta (preko EBSCOhost sučelja): PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta (otvoreni pristup): PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: National Library of Education i Institute of Education Sciences, SAD

Opis: ERIC je najveća bibliografska baza za područje odgoja i obrazovanja koja sadrži više od 1 300 000 zapisa i veza na više od 323 000 dokumenata s cjelovitim tekstovima od 1966. do danas. Baza sadrži i cjelovite radove iz znanstvenih i stručnih časopisa, zbornika, knjiga, izvještaje itd.

 


EThOS - Electronic Theses Online Service

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup (napomena: potrebna besplatna registracija)

Vrsta baze: zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač: The British Library, Velika Britanija

Opis: Višedisciplinarna baza doktorska disertacija britanskih sveučilišta u cjelovitom tekstu. Velik broj disertacija je dostupan u cjelovitom tekstu a dio je dostupan uz naplatu. Potrebna je prethodna besplatna registracija.

 


GeoRef

Zastupljena područja: prirodne znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: American Geological Institute

Opis: GeoRef Američkog geološkog zavoda baza je s više od 2,8 milijuna bibliografskih zapisa o svjetskoj literaturi vezanoj uz geoznanosti. Za dio radova je dostupan cjelovit tekst. U bazi podataka je indeksirano više od 3500 časopisa te knjige, zemljovidi, državna izvješća, konferencijski radovi i disertacije.


GeoRef In Process

Zastupljena područja: prirodne znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Proizvođač: American Geological Institute

Vrsta baze: bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Opis: GeoRef In Process sadrži neuređene zapise koji su još uvijek u postupku indeksiranja prije integracije u glavnu bazu podataka GeoRef. Ova baza služi kao dodatak glavnoj bazi GeoRef.

 


Google Scholar

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Vrsta baze: specijalizirana tražilica/baza

Proizvođač: Google

Opis: Google Scholar je specijalizirana tražilica znanstvene i stručne literature, uključujući članke, knjige, sažetke, tehničke izvještaje itd. Google Scholar ulazi u zapise u otvorenom pristupu kao i u pojedine baza. Vrlo je dobra početna točka pri pretraživanju literature međutim potrebno je zasebno pretražiti i odgovarajuće baze. Google Scholar osim pretraživanje literature, nudi i mogućnost praćenja citiranja radova pri čemu je potrebno izraditi osobni profil te pridružiti svoje radove (scholar.google.com/citations).

 


GreenFILE

Zastupljena područja: prirodne znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

 

Opis: GreenFILE je baza cjelovitog teksta koja nudi informacije koje pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka na okoliš. Ta zbirka znanstvenih, vladinih i naslova od općeg interesa obuhvaća sadržaj o globalnom zatopljenju, zelenoj gradnji, zagađenju, održivoj poljoprivredi, energiji iz obnovljivih izvora, recikliranju i ostalo. Baza pruža kazala i sažetke za više od 538 000 zapisa, kao i cjelovite tekstove za više od 5 800 radova.

 


Health Source: Consumer Edition

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Baza sadrži informacije o mnogim zdravstvenim temama, uključujući medicinske i prehrambene znanosti, nutricionizam, brigu o djeci, sportsku medicinu i opće zdravstvo. Health Source: Consumer Edition nudi pristup cjelovitim tekstovima iz gotovo 80 časopisa o zdravlju potrošača. Baza sadrži velik broj popularnih časopisa međutim isto tako sadrži i znanstvene časopise.

 


Health Source: Nursing - Academic Edition

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Baza sadrži preko 550 znanstvenih časopisa s cjelovitim tekstovima koji pokrivaju različite medicinske discipline te indeksira preko 850 časopisa.

 


Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: bibliografska baza podataka

Opis: Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI sadrži bibliografske podatke o publikacijama koje su napisali hrvatski znanstvenici. Za neke je radove u bazi dostupan cjeloviti tekst.

 


Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis: Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

 


INSPEC

Zastupljena područja: tehničke znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza, baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: The Institution of Engineering and Technology

Opis: Inspec je bibliografska baza koja pruža sažetke radova iz svjetske tehničke literature a za dio radova je dostupan i cjeloviti tekst. Sadrži više od 11 milijuna zapisa a obuhvaća više od 5000 znanstvenih časopisa, 2500 materijala s konferencija te brojne knjige, disertacije i izvješća.


IOP Journals (Institute of Physics)

Zastupljena područja: prirodne znanosti Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova Proizvođač: IOP Institute of Physics Publishing Opis: IOP Journals sadržava online časopise koje distribuira IOP Institute of Physics Publishing. POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA

 


Journal Citation Reports

Zastupljena područja: sva znanstvena područja osim humanističkih znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: trenutno nije moguć pristup izvan Sveučilišta

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: citatna baza podataka

Proizvođač: Clarivate Analytics

Opis: Journal Citation Reports je citatna baza koja izlazi u dva izdanja Science Edition (sadrži podatke o časopisima iz prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti) i Social Sciences Edition (sadrži podatke o časopisima iz društvenih znanosti), omogućuje evaluaciju znanstvenih časopisa putem Faktora odjeka (Impact factor).

 


JSTOR

Zastupljena područja: sva znanstvena područja- naglasak na humanističkim znanostima (lingvistika, književnost, povijest, povijest umjetnosti, filozofija, antropologija itd.) te prirodnim znanostima

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis: JSTOR je višedisciplinarna digitalna arhiva znanstvenih časopisa. Omogućen je pristup sljedećim zbirkama: Arts & Sciences III, V i VII; Language & Literature; The Biological Sciences Collection (popis arhivskih kolekcija i liste časopisa: http://about.jstor.org/journals). Napomena: Ako želite čitati članke iz arhivskih zbirki na koje Sveučilište nije pretplaćeno, postoji JSTOR usluga pod nazivom Register & Read (više o navedenoj usluzi). Navedenoj usluzi pristupate preko Vašeg JSTOR računa (MyJSTOR account, MyJSTOR – Shelf) - molimo kontaktirajte Sveučilišnu knjižnicu (knjiznica@unizd.hr) za upute o izradi JSTOR računa za djelatnike/studente Sveučilišta u Zadru.

 


Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Zastupljena područja: Društvene znanosti - Informacijske znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Bibliografska baza podataka iz područja informacijskih znanosti koja sadrži cjeloviti tekst za dio zapisa.

 


MasterFILE Premier

Zastupljena područja: društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.

Proizvođač: EBSCO Publishing

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis: Višedisciplinarna baza podataka koja sadrži cjelovite tekstove iz više od 1700 publikacija iz različitih područja: arheologija, antropologija, etnologija, povijest, pedagogija, psihologija, sociologija, filozofija, informacijske znanosti, lingvistika, umjetnost. Sadrži znanstvene i popularne časopise kao i referentnu građu.

 


MathSciNet

Zastupljena područja: prirodne znanosti, tehničke znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: American Mathematical Society

Opis: MathSciNet (Mathematical Review) je bibliografska baza Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society) koja pokriva područje svjetske matematičke literature od 1940. godine. Baza indeksira radove i bibliografske podatke istraživačke literature iz područja matematike (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama).

 


Medline

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: National Library of Medicine, SAD

Opis: MEDLINE sadrži radove iz područja medicine, sestrinstva, stomatologije, veterinarstva, zdravstvenog sustava i sl. Sadrži cjelovite tekstove kao i bibliografske zapise iz više od 5600 biomedicinskih znanstvenih i stručnih časopisa.


 

Nature journal collection

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo, prirodne znanosti Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova Proizvođač: : Nature Publishing Group Opis: Nature journal collection je baza online časopisa koja pruža pristup znanstvenim informacijama iz područja prirodnih znanosti i biomedicine. POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA

 


Newspaper Source

Zastupljena područja: društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Newspaper Source sadrži cjelovite tekstove za više od 40 američkih i međunarodnih novina. Uz to, dostupni su i cjeloviti televizijski i radijski transkripti.

 


OpenThesis.org

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: OpenThesis.org

Opis: Zbirka doktorskih disertacija u otvorenom pristupu.


Ovid Resources (Cochrane Database of Systematic Reviews of Medical Therapeutics Wolters Kluwer Health časopisi; e-knjige)

Zastupljena područja: biomedicina i zdravstvo Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: nije moguć Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baze cjelovitih tekstova Proizvođač: Ovid; Wolters Kluwer Opis: - Cochrane Database of Systematic Reviews of Medical Therapeutics - Wolters Kluwer Health časopisi - e-knjige: 5-Minute Clinical Consult 2017, Fischer's Mastery of Surgery, Merritt's Neurology, Washington Manual


Persee

Zastupljena područja: humanističke znanosti – francuski jezik i književnost

Pristup: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Université Lyon 2

Opis: Persee sadrži starija godišta francuskih humanističkih časopisa (kao i manji broj zbornika i nizova knjiga) te manji broj novih godišta časopisa u slobodnom pristupu.

 


 

PsycARTICLES

Zastupljena područja: društvene znanosti - psihologija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru (pretplata MZOŠ)

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: American Psychological Association (APA)

Opis: Baza PsycARTICLES omogućava pristup svim časopisima koje je izdala APA u elektroničkom obliku.

 


PsycINFO

Zastupljena područja: društvene znanosti – Psihologija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru (pretplata MZOŠ)

Vrsta baze: bibliografska baza

Proizvođač: American Psychological Association (APA)

Opis: PsycINFO je bibliografska baza koja sadrži zapise radova iz časopisa, poglavlja knjiga, disertacija i dr. s područja psihologije i srodnih disciplina.

 


Regional Business News

Zastupljena područja: društvene znanosti - ekonomija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: Regional Business News sadrži sveobuhvatne cjelovite tekstove više od 80 regionalnih poslovnih publikacija s područja SAD-a.


Royal Society of Chemistry

Zastupljena područja: prirodne znanosti (naglasak na kemiji i ekologiji), biomedicina i zdravstvo, Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova Proizvođač: Royal Society of Chemistry Opis: U bazi Royal Society of Chemistry pretplaćen je pristup sadržajima od 2008. do 2016. za 40-ak online časopisa - POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA; te 40- ak knjiga iz nakladničke cjeline Issues in Environmental Science and Technology.

 


ScienceDirect (prekid pretplate od 1.4.2015.)

Zastupljena područja: društvene znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Elsevier

Opis: ScienceDirect je baza cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, medicinskih znanosti i društvenih znanosti. Science Direct omogućuje pristup preko 2500 časopisa od čega je velik dio u izdanju Elsevira.

 


Scopus

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

 

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska i citatna baza

Pristup sa Sveučilište: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. odaberite Other Institution login te otvorite zadanu poveznicu login, 2. U tražilicu upišite riječ AAI te ćete dobiti nekoliko izbora od kojih odaberite odgovarajući - AAI@EduHr, 3. U AAI sučelju za udaljeno spajanje upišite svoje AAI korisničke podatke.

Proizvođač: Elsevier

Opis: Scopus je citatna višedisciplinarna baza koja pokriva prirodne, tehničke, medicinske, društvene znanosti te manjim dijelom humanističke znanosti. Baza obuhvaća radove od 1996. do danas. Scopus bolje pokriva europsku znanstvenu publicistiku nego npr. baza Web of Science koja je također dostupna hrvatskoj akademskoj zajednici.

 


SocINDEX with Full Text

Zastupljena područja: društvene znanosti – sociologija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: EBSCO Publishing

Opis: SocINDEX with Full Text je opsežna svjetska baza podataka socioloških istraživanja. Baza sadrži cjelovite tekstove iz više od 860 časopisa od 1908. do danas. Baza obuhvaća i cjelovite tekstove iz više od 830 knjiga.


Springer Journals

Zastupljena područja: sva znanstvena područja Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova Proizvođač: Springer Publishing Opis: Springer Journals sadržava oko 2700 časopisa iz svih područja znanosti. Omogućen je pristup časopisima u rasponu od 1997. godine do danas.

 


Web of Science Core Collection

Zastupljena područja: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN; 2. korak: Authorized users select your institution's group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Web of Science Core Collection.

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: bibliografska i citatna baza

Proizvođač: Clarivate Analytics

Opis: Web of Science je platforma koja sadrži više citatnih indeksa i baza podataka. U kolekciji citatnih indeksa Web of Science Core Collection (WoSCC) putem nacionalne licence od lipnja 2016. dostupni su svi citatni indeksi: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index - Science (BKCI-S), Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED), Index Chemicus (IC).

NAPOMENA: EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) U bazi Web of Science Core Collection uz gore navedene citatne indekse Thomson Reuters je tijekom studenog 2015. uveo indeks - Emerging Sources Citation Index (ESCI) koji obuhvaća preko 2000 časopisa koji zadovoljavaju osnovne kriterije te su u postupku razmatranja za uključivanje u neke od standardnih WOS-ovih citatnih indeksa. Pretraživanje navedenog indeksa je automatski uključeno pri pretraživanju baze Web of Science Core Collection te ukoliko se iz rezultata žele izostaviti radovi/časopisi/autori indeksirani u navedenom indeksu te pretraživati samo standardne citatne indeksa, indeks se mora isključiti iz pretrage – pod kategorijom: MORE SETTINGS - Web of Science Core Collection: Citation Indexes.

Preko platforme Web of Science pretražive su i sljedeće baze podataka: BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwnt Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index, Zoological Record.