Društvene znanosti

Academic Search Complete

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis: Opsežna višedisciplinarna baza sa cjelovitom tekstovima. Sadrži više od 8500 periodičkih publikacija uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim cjelovitog teksta, sadrži i sažetke za više od 12 500 časopisa i ukupno više od 13 200 publikacija (uključujući monografije, izvješća, zbornike konferencija itd.).


Business Source Complete

Zastupljena područja: društvene znanosti - ekonomija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Business Source Complete je znanstveno-poslovna baza podataka  koja sadrži bibliografske podatke kao i cjelovite radove iz recenziranih i poslovnih časopisa, monografija, profile kompanija kao i tržišne i industrijske izvještaje.


Cambridge Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE 
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova
Proizvođač:  Cambridge University Press
Opis:  Cambridge Journals Online je portal znanstvenih časopisa koji sadrži znanstveno-istraživačke članke iz oko 300 naslova časopisa nakladnika Cambridge University Press.  Osim tekućih godišta časopisa, dostupni su i cjeloviti tekstovi starijih
godišta u različitom rasponu.  POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA PO PODRUČJIMA


Current Contents Connect

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: Odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN;  2. korak: Authorized users select your institution's
group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Current Contents Connect

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska baza

Proizvođač:  Thomson Reuters

Opis:  Višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa.  Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. god. do danas.

Dostupne su sljedeće sekcije: Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Social & Behavioral Science, Clinical Medicine, Life Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences,  Engineering, Computing & Technology, Arts & Humanities.


DART - Europe E-theses Portal

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova - Zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač:  Association of European Research Libraries

Opis:  Portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta te je moguće pristupiti cjelovitom tekstu disertacija.


De Gruyter (časopisi: Intercultural Pragmatics, Lexicographica) 

Zastupljena područja: lingvistika, interdisciplinarno područje

Pristup sa Sveučilišta:

Pristup izvan Sveučilišta: nije moguć

Pravo pristupa: djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  De Gruyter

Opis: Intercultural Perspective je časopis koji sadrži teme interkulturalnosti, pragmatične teorije i interkulturalne kompetencije.

Časopis objavljuje teme vezane uz pragmatiku: jezičnu, kognitivnu, socijalnu i međujezičnu paradigmu. Objedinjuje niz disciplina:

antropologiju, teorijsku i primijenjenu lingvistiku, psihologiju, sociolingvistiku, višejezičnost i drugo. Dostupan je pristup cjelovitim tekstovima od 2004. godine do danas.

Lexicographica je međunarodni trojezični (engelski, njemački i francuski) godišnjak koji pokriva teme iz područja leksikografije - od teorije i povijesti do računalne leksikografije. Dostupan je pristup cjelovitim tekstovima od 1995. godine do danas.


DOAJ - Directory of Open Access Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  Lund University Libraries

Opis:  DOAJ je najveća višedisciplinarna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. Baza uključuje više od 9000 časopisa. Popis časopisa uključenih u zbirku: PRISTUPITE OVDJE


DOAR - Directory of Open Access Repositories

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup - pretraživanje sadržaja repozitorija: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  University of Nottingham, Velika Britanija

Opis:  OpenDOAR je najveći svjetski direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta…).  Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članci, doktorske disertacije, izvještaji…  


EconLit with Full Text

Zastupljena područja:  društvene znanosti - ekonomija

Pristup sa i izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE  (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i baza cjelovitih tekstova  

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  EconLit with Full Text je baza podataka  koja sadrži bibliografske podatke svih radova koji su indeksirani u EconLit-u (The American Economic Association’s electronic bibliography, https://www.aeaweb.org/econlit/) uz cjeloviti tekst za više od 600 časopisa, uključujući časopise udruženja American Economic Association te časopise iz različitih država iz područja ekonomije i financija.


ERIC - Educational Resource Information Center

Zastupljena područja:  društvene znanosti – Odgojne znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta (preko EBSCOhost sučelja):  PRISTUPITE OVDJE  (EBSCOhost Web)

Pristup izvan Sveučilišta (otvoreni pristup):  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  National Library of Education  Institute of Education Sciences, SAD

Opis:  ERIC je najveća bibliografska baza za područje odgoja i obrazovanja koja sadrži više od 1 300 000 zapisa i veza na više od 323 000 dokumenata s cjelovitim tekstovima od 1966. do danas. Baza sadrži i cjelovite radove iz znanstvenih i stručnih časopisa, zbornika, knjiga,  izvještaje itd. 


EThOS - Electronic Theses Online Service

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup (napomena: potrebna besplatna registracija)

Vrsta baze:  zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač:  The British Library, Velika Britanija

Opis:  Višedisciplinarna baza doktorska disertacija britanskih sveučilišta u cjelovitom tekstu. Velik broj disertacija je dostupan u cjelovitom tekstu a dio je dostupan uz naplatu.  Potrebna je prethodna besplatna registracija.


Google Scholar

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Vrsta baze:  specijalizirana tražilica/baza

Proizvođač:  Google

Opis:  Google Scholar je specijalizirana tražilica znanstvene i stručne  literature, uključujući  članke, knjige, sažetke, tehničke izvještaje itd. Google Scholar ulazi u zapise u otvorenom pristupu kao i u pojedine baza. Vrlo je dobra početna točka pri pretraživanju literature međutim potrebno je zasebno pretražiti i odgovarajuće baze.  Google Scholar osim pretraživanje literature, nudi i mogućnost praćenja citiranja radova pri čemu je potrebno izraditi osobni profil te pridružiti svoje radove (scholar.google.com/citations).


Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:   bibliografska baza podataka

Opis:   Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI  sadrži bibliografske podatke o publikacijama koje su napisali hrvatski znanstvenici. Za neke je radove u bazi dostupan cjeloviti tekst.


Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE  

Pravo pristupa:   otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Opis:   Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.


Journal Citation Reports

Zastupljena područja: sva znanstvena područja osim humanističkih znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  trenutno nije moguć pristup izvan Sveučilišta

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  citatna baza podataka   

Proizvođač:  Thomson Reaters

Opis:   Journal Citation Reports je citatna baza koja izlazi u dva izdanja Science Edition (sadrži podatke o časopisima iz prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti)  i Social Sciences Edition (sadrži podatke o časopisima iz društvenih znanosti), omogućuje evaluaciju znanstvenih časopisa putem Faktora odjeka (Impact factor).


JSTOR

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja- naglasak na humanističkim znanostima (lingvistika, književnost, povijest, povijest umjetnosti, filozofija, antropologija itd.)  te prirodnim znanostima (biologija)

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis: JSTOR je višedisciplinarna digitalna arhiva znanstvenih časopisa. Omogućen je pristup sljedećim zbirkama: Arts & Sciences III, V i VII; Language & Literature; The Biological Sciences Collection (popis arhivskih kolekcija i liste časopisa: http://about.jstor.org/journals). Napomena: Ako želite čitati članke iz arhivskih zbirki na koje Sveučilište nije pretplaćeno, postoji JSTOR usluga pod nazivom Register & Read (više o navedenoj usluzi). Navedenoj usluzi pristupate preko Vašeg JSTOR računa (MyJSTOR account, MyJSTOR – Shelf) - molimo kontaktirajte Sveučilišnu knjižnicu (knjiznica@unizd.hr) za upute o izradi JSTOR računa za djelatnike/studente Sveučilišta u Zadru.


Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Zastupljena područja:  društvene znanosti - informacijske znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska baza i baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Bibliografska baza podataka iz područja informacijskih znanosti koja sadrži cjeloviti tekst za dio zapisa.


MasterFILE Premier

Zastupljena područja:  društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Proizvođač: EBSCO Publishing

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Opis: Višedisciplinarna baza podataka koja sadrži cjelovite tekstove iz više od 1700 publikacija iz različitih područja: arheologija, antropologija, etnologija, povijest, pedagogija, psihologija, sociologija, filozofija, informacijske znanosti, lingvistika, umjetnost. Sadrži znanstvene i popularne časopise kao i referentnu građu.


Newspaper Source

Zastupljena područja:  društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Newspaper Source sadrži cjelovite tekstove za više od 40 američkih i međunarodnih novina. Uz to, dostupni su i cjeloviti televizijski i radijski transkripti.


OpenThesis.org

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  OpenThesis.org

Opis:  Zbirka doktorskih disertacija u otvorenom pristupu.


PsycARTICLES

Zastupljena područja:  društvene znanosti - psihologija

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru (pretplata MZOŠ)

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  American Psychological Association (APA)   

Opis:  Baza PsycARTICLES omogućava pristup svim časopisima koje je izdala APA u elektroničkom obliku. 


PsycINFO

Zastupljena područja:  društvene znanosti – Psihologija

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru (pretplata MZOŠ)

Vrsta baze:  bibliografska baza

Proizvođač:  American Psychological Association (APA)

Opis:  PsycINFO je bibliografska baza koja sadrži zapise radova iz časopisa, poglavlja knjiga, disertacija i dr. s područja psihologije i srodnih disciplina.


Regional Business News

Zastupljena područja:  društvene znanosti - ekonomija

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Regional Business News sadrži sveobuhvatne cjelovite tekstove više od 80 regionalnih poslovnih publikacija s područja SAD-a.


ScienceDirect (prekid pretplate od 1.4.2015.)

Zastupljena područja:  društvene znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  Elsevier

Opis:  ScienceDirect je baza cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, medicinskih znanosti i društvenih znanosti. Science Direct  omogućuje pristup preko 2500 časopisa od čega je velik dio u izdanju Elsevira.


Scopus

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. odaberite Other Institution login te otvorite zadanu poveznicu login, 2. U tražilicu upišite riječ AAI te ćete dobiti nekoliko izbora od kojih odaberite odgovarajući - AAI@EduHr, 3. U AAI sučelju za udaljeno spajanje upišite svoje AAI korisničke podatke.

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i citatna baza

Proizvođač:  Elsevier

Opis:  Scopus je citatna višedisciplinarna baza koja pokriva prirodne, tehničke, medicinske, društvene znanosti te manjim dijelom humanističke znanosti. Baza obuhvaća radove od 1996. do danas. Scopus bolje pokriva  europsku znanstvenu publicistiku nego npr. baza Web of Science koja je također dostupna hrvatskoj akademskoj zajednici.


SocINDEX with Full Text

Zastupljena područja:  društvene znanosti – sociologija

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE  (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  SocINDEX with Full Text je opsežna svjetska baza podataka socioloških istraživanja. Baza sadrži cjelovite tekstove iz više od 860 časopisa od 1908. do danas. Baza obuhvaća i cjelovite tekstove iz više od 830 knjiga.


Springer Journals
Zastupljena područja:  sva znanstvena područja
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova
Proizvođač: Springer Publishing
Opis: Springer Journals sadržava oko 2700 časopisa iz svih područja znanosti. Omogućen je pristup časopisima u rasponu od 1997. godine do danas. 


Web of Science Core Collection

Zastupljena područja:  prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN;  2. korak: Authorized users select your institution's group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Web of Science Core Collection

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i citatna baza   

Proizvođač:  Thomson Reuters

Opis: Web of Science je platforma koja sadrži više citatnih indeksa i baza podataka. U kolekciji citatnih indeksa Web of Science Core Collection (WoSCC) putem nacionalne licence od lipnja 2016. dostupni su svi citatni indeksi: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index - Science (BKCI-S), Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED), Index Chemicus (IC).

NAPOMENA: EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) U bazi Web of Science Core Collection uz gore navedene citatne indekse Thomson Reuters je tijekom studenog 2015. uveo indeks - Emerging Sources Citation Index (ESCI) koji obuhvaća preko 2000 časopisa koji zadovoljavaju osnovne kriterije te su u postupku razmatranja za uključivanje u neke od standardnih WOS-ovih citatnih indeksa. Pretraživanje navedenog indeksa je automatski uključeno pri pretraživanju baze Web of Science Core Collection te ukoliko se iz rezultata žele izostaviti radovi/časopisi/autori indeksirani u navedenom indeksu te pretraživati samo standardne citatne indeksa, indeks se mora isključiti iz pretrage – pod kategorijom: MORE SETTINGS - Web of Science Core Collection: Citation Indexes.

Preko platforme Web of Science pretražive su i sljedeće baze podataka: BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwnt Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index, Zoological Record.