Biomedicina i zdravstvo

Academic Search Complete

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Opsežna višedisciplinarna baza sa cjelovitom tekstovima. Sadrži više od 8500 periodičkih publikacija uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim cjelovitog teksta, sadrži i sažetke za više od 12 500 časopisa i ukupno više od 13 200 publikacija (uključujući monografije, izvješća, zbornike konferencija itd.).

 


Books@Ovid

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova        

Proizvođač:  Ovid Technologies, Inc. 

Opis:  Books@Ovid je baza elektroničkih knjiga različitih proizvođača o temama iz područja zdravstva, uključujući medicinu, medicinsku njegu i farmaciju.


BioOne Complete

Zastupljena područja:  Prirodne znanosti, Biomedicina i zdravstvo (veterina), Biotehničke znanosti
Pristup: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE  
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova
Proizvođač:  BioOne
Opis:  BioOne Complete je zbirka od 190 online časopisa iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Ovaj vrijedan izvor uključuje aktualne teme kao što klimatske promjene, ekologiju, očuvanje biološke raznolikosti i upravljanje prirodnim
resursima. POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA PO PODRUČJIMA


Cambridge Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta: PRISTUPITE OVDJE 
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova
Proizvođač:  Cambridge University Press
Opis:  Cambridge Journals Online je portal znanstvenih časopisa koji sadrži znanstveno-istraživačke članke iz oko 300 naslova časopisa nakladnika Cambridge University Press.  Osim tekućih godišta časopisa, dostupni su i cjeloviti tekstovi starijih
godišta u različitom rasponu.  POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA PO PODRUČJIMA

 


CINAHL with Full Text

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  CINAHL with Full Text bogata je zbirka cjelovitih tekstova iz časopisa o sestrinstvu i srodnim zdravstvenim djelatnostima. Sadrži cjelovite tekstove više od 600 znanstvenih časopisa indeksiranih u bazi CINAHL. Obuhvaćeni su članci od 1981 do danas.

 


Current Contents Connect 

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: Odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN;  2. korak: Authorized users select your institution's
group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Current Contents Connect

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska baza

Proizvođač:  Thomson Reuters

Opis:  Višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa.  Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. god. do danas.

Dostupne su sljedeće sekcije: Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Social & Behavioral Science, Clinical Medicine, Life Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences,  Engineering, Computing & Technology, Arts & Humanities. 

 


DART - Europe E-theses Portal 

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE  

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova - Zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač:  Association of European Research Libraries

Opis:  Portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta te je moguće pristupiti cjelovitom tekstu disertacija. 

 


DOAJ - Directory of Open Access Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova 

Proizvođač:  Lund University Libraries

Opis:  DOAJ je najveća višedisciplinarna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. Baza uključuje više od 9000 časopisa. Popis časopisa: PRISTUPITE OVDJE

 


DOAR - Directory of Open Access Repositories

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup - pretraživanje sadržaja repozitorija: PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:   otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  University of Nottingham, Velika Britanija

Opis:  OpenDOAR je najveći svjetski direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta…).  Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članci, doktorske disertacije, izvještaji…  

 


EThOS - Electronic Theses Online Service

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup (napomena: potrebna besplatna registracija)

Vrsta baze:  zbirka doktorskih disertacija

Proizvođač:  The British Library, Velika Britanija

Opis:  Višedisciplinarna baza doktorska disertacija britanskih sveučilišta u cjelovitom tekstu. Velik broj disertacija je dostupan u cjelovitom tekstu a dio je dostupan uz naplatu.  Potrebna je prethodna besplatna registracija. 

 


Google Scholar

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Vrsta baze:  specijalizirana tražilica/baza 

Proizvođač:  Google

Opis:  Google Scholar je specijalizirana tražilica znanstvene i stručne  literature, uključujući  članke, knjige, sažetke, tehničke izvještaje itd. Google Scholar ulazi u zapise u otvorenom pristupu kao i u pojedine baza. Vrlo je dobra početna točka pri pretraživanju literature međutim potrebno je zasebno pretražiti i odgovarajuće baze.   Google Scholar osim pretraživanje literature, nudi i mogućnost praćenja citiranja radova pri čemu je potrebno izraditi osobni profil te pridružiti svoje radove (scholar.google.com/citations). 

 


Health Source: Consumer Edition

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Baza sadrži informacije o mnogim zdravstvenim temama, uključujući medicinske i prehrambene znanosti, nutricionizam, brigu o djeci, sportsku medicinu i opće zdravstvo. Health Source: Consumer Edition nudi pristup cjelovitim tekstovima iz gotovo 80 časopisa o zdravlju potrošača. Baza sadrži velik broj popularnih časopisa međutim isto tako sadrži i znanstvene časopise. 

 


Health Source: Nursing - Academic Edition

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  EBSCO Publishing

Opis:  Baza sadrži preko 550 znanstvenih časopisa s cjelovitim tekstovima koji pokrivaju  različite medicinske discipline te indeksira preko 850 časopisa.

 


Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  bibliografska baza podataka

Opis:  Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI  sadrži bibliografske podatke o publikacijama koje su napisali hrvatski znanstvenici. Za neke je radove u bazi dostupan cjeloviti tekst.

 


Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Zastupljena područja: sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Opis:   Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

 


Journal Citation Reports

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja osim humanističkih znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  trenutno nije moguć pristup izvan Sveučilišta

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  citatna baza podataka   

Proizvođač:  Thomson Reaters

Opis:  Journal Citation Reports je citatna baza koja izlazi u dva izdanja Science Edition (sadrži podatke o časopisima iz prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti)  i Social Sciences Edition (sadrži podatke o časopisima iz društvenih znanosti), omogućuje evaluaciju znanstvenih časopisa putem Faktora odjeka (Impact factor).

 


Medline

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo

Pristup sa i izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE (EBSCOhost Web)

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova 

Proizvođač:  National Library of Medicine, SAD

Opis:  MEDLINE sadrži radove iz područja medicine, sestrinstva, stomatologije, veterinarstva, zdravstvenog sustava i sl. Sadrži cjelovite tekstove kao i bibliografske zapise iz više od 5600 biomedicinskih znanstvenih i stručnih časopisa.


Nature journal collection

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo, prirodne znanosti
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova
Proizvođač:  : Nature Publishing Group
Opis:  Nature journal collection je baza online časopisa koja pruža pristup znanstvenim informacijama iz područja prirodnih znanosti i biomedicine. POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA

 


OpenThesis.org

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  otvoreni pristup

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač:  OpenThesis.org

Opis: Zbirka doktorskih disertacija u otvorenom pristupu.


Ovid Resources (Cochrane Database of Systematic Reviews of Medical Therapeutics Wolters Kluwer Health časopisi; e-knjige) 

Zastupljena područja:  biomedicina i zdravstvo
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta:  nije moguć
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baze cjelovitih tekstova
Proizvođač:  Ovid; Wolters Kluwer
Opis:  
    - Cochrane Database of Systematic Reviews of Medical Therapeutics
    - Wolters Kluwer Health časopisi
    - e-knjige: 5-Minute Clinical Consult 2017, Fischer's Mastery of Surgery, Merritt's Neurology, Washington Manual
 


Royal Society of Chemistry

Zastupljena područja:  prirodne znanosti (naglasak na kemiji i ekologiji), biomedicina i zdravstvo,
Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE
Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE  
Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice
Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova
Proizvođač: Royal Society of Chemistry
Opis: U bazi Royal Society of Chemistry pretplaćen je pristup sadržajima od 2008. do 2016. za  40-ak online časopisa - POPIS DOSTUPNIH ČASOPISA; te  40- ak knjiga iz nakladničke cjeline  Issues in Environmental Science and Technology.

 


ScienceDirect (prekid pretplate od 1.4.2015.)

Zastupljena područja:  društvene znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova 

Proizvođač:  Elsevier

Opis:  ScienceDirect je baza cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, medicinskih znanosti i društvenih znanosti. Science Direct  omogućuje pristup preko 2500 časopisa od čega je velik dio u izdanju Elsevira.

 


Scopus

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. odaberite Other Institution login te otvorite zadanu poveznicu login, 2. U tražilicu upišite riječ AAI te ćete dobiti nekoliko izbora od kojih odaberite odgovarajući - AAI@EduHr, 3. U AAI sučelju za udaljeno spajanje upišite svoje AAI korisničke podatke.

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i citatna baza

Proizvođač:  Elsevier

Opis:  Scopus je citatna višedisciplinarna baza koja pokriva prirodne, tehničke, medicinske, društvene znanosti te manjim dijelom humanističke znanosti. Baza obuhvaća radove od 1996. do danas. Scopus bolje pokriva  europsku znanstvenu publicistiku nego npr. baza Web of Science koja je također dostupna hrvatskoj akademskoj zajednici.


Springer Journals

Zastupljena područja:  sva znanstvena područja

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  baza cjelovitih tekstova

Proizvođač: Springer Publishing

Opis: Springer Journals sadržava oko 2700 časopisa iz svih područja znanosti. Omogućen je pristup časopisima u rasponu od 1997. godine do danas. 

 


Web of Science Core Collection

Zastupljena područja:  prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti

Pristup sa Sveučilišta:  PRISTUPITE OVDJE

Pristup izvan Sveučilišta: na ovoj poveznici pratite sljedeće korake: 1. korak: odaberite opciju INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN;  2. korak: Authorized users select your institution's group or regional affiliation odaberite Croatian Research and Education Federation i pritisnite Go; 3. korak: upišite Vaš AAI; 4. korak: u podajućem izborniku All databases izaberite bazu Web of Science Core Collection.

Pravo pristupa:  svi pripadnici hrvatske akademske zajednice

Vrsta baze:  bibliografska i citatna baza   

Proizvođač:  Thomson Reuters

Opis: Web of Science je platforma koja sadrži više citatnih indeksa i baza podataka. U kolekciji citatnih indeksa Web of Science Core Collection (WoSCC) putem nacionalne licence od lipnja 2016. dostupni su svi citatni indeksi: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index - Science (BKCI-S), Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED), Index Chemicus (IC).

NAPOMENA:
EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) U bazi Web of Science Core Collection uz gore navedene citatne indekse Thomson Reuters je tijekom studenog 2015. uveo indeks - Emerging Sources Citation Index (ESCI) koji obuhvaća preko 2000 časopisa koji zadovoljavaju osnovne kriterije te su u postupku razmatranja za uključivanje u neke od standardnih WOS-ovih citatnih indeksa. Pretraživanje navedenog indeksa je automatski uključeno pri pretraživanju baze Web of Science Core Collection te ukoliko se iz rezultata žele izostaviti radovi/časopisi/autori indeksirani u navedenom indeksu te pretraživati samo standardne citatne indeksa, indeks se mora isključiti iz pretrage – pod kategorijom: MORE SETTINGS - Web of Science Core Collection: Citation Indexes.

Preko platforme Web of Science pretražive su i sljedeće baze podataka: BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwnt Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index, Zoological Record.