Bibliometrijske usluge


Bibliometrijske usluge – dostupnost usluge u srpnju i kolovozu

Od 19. srpnja do 16. kolovoza 2017. zbog godišnjih odmora djelatnika Sveučilišna knjižnica nije u mogućnosti izdavati Potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova kao ni Potvrde o indeksiranosti i metričkim pokazateljima časopisa (bibliometrijske usluge).  Pristigli zahtjevi obrađivat će se iza 16. kolovoza. Ukoliko korisnicima žurno trebaju Potvrde mogu se obratiti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu koja tijekom čitavog srpnja i kolovoza izrađuje bibliometrijske potvrde (poveznica).

 

Izdavanje Potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova - znanstvenicima za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

Sveučilišna knjižnica izdaje Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova  za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i slično. Indeksiranost i citiranost znanstvenih radova provjerava se u međunarodnim bazama podataka, navedenim u važećem Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se prate određena znanstvena područja.  Pretražuju se baze kojima Sveučilišna knjižnica ima pristup u okviru vlasite i nacionalne pretplate te baze u slobodnom pristupu (popis baza podataka Sveučilišne knjižnice: poveznica na popis).

Potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova izdaje se djelatnicima Sveučilišta u Zadru i ne naplaćuje se.

Za izradu potvrde potrebno je prethodno ispuniti Zahtjev za izdavanje Potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova (poveznica na Zahtjev). Zahtjev se predaje Sveučilišnoj knjižnici elektroničkom poštom (knjiznica@unizd.hr) ili  knjižničaru-informatoru Sveučilišne knjižnice u predsoblju čitaonice Središnje knjižnice na Starom kampusu. Zahtjev predaje svaki znanstvenik za sebe. Podnositelj  Zahtjeva prethodno treba ažurirati svoj popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI (http://bib.irb.hr/index.html) a preporučljivo je i da ima otvoren javni profil na Google Znalacu (upute za izradu profila). Potvrda će biti izrađena unutar šest radnih dana.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu putem el. pošte na e-mail knjiznica@unizd.hr  ili telefonom na broj 200-516. 

 

Izdavanje Potvrde o indeksiranosti i metričkim pokazateljima časopisa - za potrebe uredništva časopisa

Sveučilišna knjižnica izdaje Potvrdu o indeksiranosti i metričkim pokazateljima časopisa za potrebe uredništava časopisa. Potvrdu mogu zatražiti urednici i članovi uredništva - djelatnici Sveučilišta u Zadru za časopise koje objavljuje Sveučilište u Zadru u svrhu prijave na natječaje i sl. Izrada potvrda se ne naplaćuje.

Za izradu potvrde potrebno je prethodno ispuniti Zahtjev za izdavanje Potvrde (poveznica na Zahtjev) te predati Sveučilišnoj knjižnici elektroničkom poštom (knjiznica@unizd.hr) ili  knjižničaru-informatoru Sveučilišne knjižnice u predsoblju čitaonice Središnje knjižnice na Starom kampusu. Potvrda će biti izrađena unutar šest radnih dana.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu putem el. pošte na e-mail knjiznica@unizd.hr  ili telefonom na broj 200-516.