Studentsko savjetovalište - UNIZD

Stručni skup "Osiguranje uključivosti obrazovanja kroz podršku studentima (s invaliditetom): Dokle smo došli i kako dalje?"

Pozivamo na stručni skup pod nazivom "Osiguranje uključivosti obrazovanja kroz podršku studentima (s invaliditetom): Dokle smo došli i kako dalje?" koji Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju organizira povodom Međunarodnog dana obrazovanja 24. siječnja (Program).

Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru aktivni je član Koordinacije te sudjeluje u organizaciji navedenog skupa. Cilj organizacije skupa je prikazati rad službi za podršku studentima na visokim učilištima te otvoriti pitanja potrebnih sustavnih unaprjeđenja kako bi navedene službe mogle nastaviti pružati odgovarajuću podršku studentima s invaliditetom, ali i studentima pripadnicima ostalih ranjivih i podzastupljenih skupina, kao i svim studentima i nastavnicima u radu s njima.

Stručni skup organizira se na daljinu preko Zoom platforme. Molimo da prijavite vaše sudjelovanje preko poveznice za prijavu do petka, 20. siječnja 2023. godine. Ukoliko imate dodatna pitanja, slobodno se obratite na broj 098 659 299 ili mail branka.meic@posi.hr.

Nadam se da se vidimo u što većem broju!