Studentsko savjetovalište - UNIZD

Završeni projekti - od 2008. do 2012.

Završeni projekti su trajali od 2008.-2012., a fotografije se odnose na razdoblje od 2009.-2010.

PROJEKT - HOW YES NO

13. ožujka 2010. u 11h u GKZD 27. ožujka 2010. u 11h u GKZD 17. travnja 2010. u 11h u GKZD 8. svibnja 2010. u 11h u GKZD 22. svibnja 2010. u 11h u GKZD

Organizatori HOW YES NO („Kako da učenje  ne bude mučenje“) projekta su Gradska knjižnica Zadar i Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru. Projekt su osmislile Anita Vulić Prtorić i Marta Cifrek Kolarić, dok je idejno rješenje za plakate i naziv projekta smislio Mladen Masar iz GKZD. 

Projekt traje već 5 godina i ovo je peta radionica u nizu. Voditelji radionica su studenti psihologije u Zadru.Ovu sezonu radionica vode studentice 5.godine psihologije u Zadru: Marija Colić, Ena Poljičak, Margareta Mediće (za 7.i 8.razdrede), te Jelena Damjanović, Ivana Dumanić i Jelena Žunić (za 5.i 6.razrede). Do sada su radionice bile namijenjene djeci 7. i 8. razreda osnovne škole, dok smo ove godine zbog većeg broja zainteresiranih proširili radionice i na 5. i 6. razrede. 

Cilj ovog projekta je unaprijediti vještine učenja učenika viših razreda osnovne škole (5.,6.,7. i 8.). Radionice nisu isključivo namijenjene djeci s problemima u učenju, nego i djeci koja u tome imaju više uspjeha, ali žele unaprijediti svoje tehnike učenja. Istraživanja pokazuju kako se mladi radije uključuju u aktivnosti koje vode njihovi vršnjaci, a s obzirom na dobnu bliskost studenata i srednjoškolaca veća je vjerojatnost da će srednjoškolci biti motiviraniji i "otvoreniji" za sudjelovanje u aktivnostima koje im se nude.

Projekt se sastoji od pet radionica: 

 • uvodna radionica ( upoznavanje, razgovor o najčešćim problemima u učenju)
 • koncentracija (kako prevladati teškoće koncentracije i motivacije)
 • planiranje (dobro planiranje je put do uspjeha)
 • strategije učenja (različite strategije i stilovi učenja)
 • trema(kako svladati strah od ispita).

Tijekom svih godina trajanja projekta HOW YES  NO, nakon svake radionice, učenici su imali priliku izraziti svoje mišljenje i ocijeniti pojedine aspekte radionice. Svaka od radionica kao i cjelokupan projekt ocijenjeni su vrlo visokim pozitivnim ocjenama. Učenicima se posebno sviđa što radionice nisu organizirane kao predavanja već kao igra u kojoj su aktivni sudionici koji mogu izraziti svoje mišljenje o svakoj temi. U spektru širokih mogućnosti vezanih za učenje i probleme učenja svatko može pronaći ono što je za njega najefikasnije i što mu najviše odgovara. Zbog ovih karakteristika radionica, većina učenika je izrazila želju za pohađanjem radionica sličnog koncepta. Osim mogućnosti da nauče nešto više o učenju, sudionici imaju priliku i družiti se sa svojim vršnjacima. Projekt HOW YES NOW je ujedno i izvrsna prilika za studente koji kao voditelji primjenjuju teorijska znanja naučena na studiju. 

PROJEKT - ZDRAVI STUDENT (akad. god. 2008./2009.)

Projekt Zdravi student je osmislila Marta Cifrek-Kolarić. Cilj projekta je utvrđivanje zdravstvenih potreba i ponašanja vezanih za zdravlje studenata Sveučilišta u Zadru. Projekt je usmjeren na praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja studenata zadarskog Sveučilišta, identifikaciju prioritetnih zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje studenata, planiranje i provedbu preventivnih intervencija usmjerenih na zaštitu zdravlja studenata, te sprječavanje bolesti. Djelatnici i volonteri Studentskog savjetovališta započeli su s provođenjem projekta  „Zdravi student“ u akademskoj godini 2008/2009.  Osnovni ciljevi bili su: 

 1. Upoznavanje studenata sa suvremenim spoznajama iz različitih područja zaštite zdravlja mladih, te metoda istraživanja na ovom području
 2. Omogućiti mladim ljudima (volonterima u Savjetovalištu) da se već tijekom studija osposobljavaju za različite oblike stručne djelatnosti, te da pod mentorstvom starijih kolega budu uključeni u različite oblike istraživačke djelatnosti, edukacije i podrške svojim kolegama, studentima
 3. Savjetovanje putem e-maila
 4. Izrada materijala (letaka i brošura) koji promoviraju zdrav način života


Provedba projekta podijeljena je u dva dijela: 1. istraživanje i 2. radionice. 
Rezultati provedenog istraživanja sažeti su u radovima koji su prezentirani na konferencijama u zemlji i inozemstvu. 

Broj studenata koji redovito, tj. svakodnevno puše cigarete i konzumiraju alkoholna pića.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dio projekta „Zdravi student“ uključivao je sljedeće aktivnosti: 

 • radionica „Kako reći NE?“
 • radionica „Hranimo se zdravo“
 • pokrenuta e-mail adresa pitaj.lijecnika@gmail.com , na pitanja odgovaraju  Dunja Fiala, dr.med. i Nadia Cavenago-Morović, dr. med.


Zadarska županija je odlučila financijski podržati provedbu projekta u ovoj godini. Projekt će voditi Marta Cifrek-Kolarić i početi će sa istraživanjem zdravstvenih navika studenata, te će se na temelju rezultata napraviti plan preventivnih aktivnosti za studente.
 
U sklopu projekta će krenuti i pilot projekt Psihologija sporta u Studentskom savjetovalištu. Osmislio ga je Matija Mesić koji će ga i provoditi. Projekt je usmjeren na osobe koje se bave sportom a nisu se koristile uslugama sportskih psihologa, upoznati ih sa područjem psihologije sporta i psihološkim vještinama koje se najčešće koriste u sportu, kako bi se treninzi i natjecanja učinili ugodnijim, te kako bi se iskoristio sav potencijal i pospješila sportska izvedba u određenoj sportskoj disciplini. Neke od tema će biti kompetitivna anksioznost, tehnike opuštanja, postavljanje ciljeva i kako ih ostvariti, imaginacija, koncentracija i usmjeravanje pažnje.

PROJEKT - PUT DO DJEČJEG SRCA

 • Opći cilj: međuinstitucionalno povezivanje i uključivanje studenata našeg Sveučilišta u život i rad šire zajednice.
 • Sudionici: studenti psihologije, pedagogije i knjižničarstva.
 • Krajnji korisnici: organizirane skupine djece na Odjelu pedijatrije u bolnici i Gradskoj knjižnici Zadar
 • Opis programa: program se sastoji od 2 dijela:
 1. Edukativne radionice za studente na temu ekspresivnih tehnika i art terapije u kojima se polaznike educiralo o načinima rada i podrške djeci u izražavanju emocija, a pomoću tehnika koje su djeci bliske (crtanje, pričanje priča, igra u pijesku, lutke i sl.). Održalo se 4 tematske radionice koje su vodili stručnjaci za pojedina područja. Prvu radionicu održala je Ivana Bašić, prof. književnosti na temu „Biblioterapija“; drugu radionicu održala je dr. sc. Dijana Nenadić Bilan na temu „Rad s lutkama“; treću radionicu održao je Tomislav Rončević, dipl. psiholog na temu „Rad u pijesku“ i četvrtu radionicu na temu „Mala filozofija“ održao je prof. filozofije Bruno Ćurko. U radionice se uključilo oko 15 studenata psihologije, pedagogije i knjižničarstva, kojima je ovo bio oblik stručnog usavršavanja i stjecanja praktičnog iskustva u radu s djecom.
 2. Radionice za djecu u 2 ustanove u Zadru: 1) radionice za djecu koja su hospitalizirana na Odjelu pedijatrije Zadarske bolnice (gdje bi glavni cilj bio podrška u suočavanju s bolesti, teškoćama separacije, te kreativno provođenje vremena u bolnici u suradnji s psihologinjom Anticom Petričević i bolničkom odgajateljicom); 2) radionice u Gradskoj knjižnici Zadar u sklopu kreativnih radionica za djecu utorkom.

Koordinatori radionica su djelatnici Studentskog savjetovališta: doc. dr. sc. Rozana Petani, mr. sc. Luka Marinović i prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić.

Sastavni dio programa je i evaluacija edukativnih radionica, te radionica za djecu. U tom smislu bi se na kraju programa napravila prezentacija programa s rezultatima praćenja i vrednovanja provedenih aktivnosti, te iskustvima studenata koji su u programu sudjelovali. Također, planira se nastaviti s projektom i ponoviti edukativne radionice i u sljedećoj godini te uključiti što više zainteresiranih studenata.

PROJEKT FILMSKE VEČERI (2011.)

Projekt Filmske večeri Studentskog savjetovališta su 2011. godine osmislili studenti Matija Mesić, Goran Kalamiza i Luka Gerić, te će ga oni voditi i u ovoj godini. 
Cilj projekta je kroz prikaz igranih filmova koji obrađuju neku od psiholoških tema osvijestiti razlike, potaknuti na razmišljanje o tematici i prihvaćanje različitosti, te smanjiti predrasude o nekim manje poznatim područjima i temama iz psihologije. U prvoj godini projekt je bio sastavni dio aktivnosti Sveučilišta u Zadru koje su provođene u međunarodnom TEMPUS projektu EduQuality – Izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Ideju da se na ovaj način promovira prihvaćanje različitosti među studentima, prihvaćena je i od drugih partnerskih sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Do sada prikazano

 

Slike su linkovi za IMDB.

PROJEKT STUDENT MENTOR

Prelazak iz srednje škole na sveučilišne studije sa sobom nosi mnogo promjena, od same prilagodbe na studij do prilagodbe na nove ljude , novi grad i samostalni život. U ovakvom životnom periodu lako je zalutati ili odustati od svojih životnih ciljeva, osjećati se nespremnim na sve promjene koje stižu ili su već tu. Iz navedenih razloga USP “Kasper” u suradnji sa Studentskim savjetovalištem pokrenuo je projekt Student mentor. 

Cilj projekta je pomoć studentima prve godine u prilagodbi na studij, kao i pružanje pomoći u učenju kako bi što uspješnije završili prvu, često znanu i kao eliminacijsku godinu studija. am projekt provodi se na način da se volonterski javljaju studenti viših godina koji su svojim iskustvom i savjetima spremni ponuditi pomoć studetnima prve godine. Ove godine projekt je pokrenut na Odjelu za psihologiju kao pilot-projekt, no ako se pokaže usješnim pokušat ćemo ga proširiti i na druge odjele Sveučilišta u Zadru, ovisno o zainteresiranosti studenata.

Program se sastoji od 2 dijela:

Edukativne radionice za mentore koje obuhvaćaju 5 radionica:

 • a) Osnovne psihičke potrebe (Koje su to potrebe?  Kako ih zadovoljiti?)
 • b) Komunikacijske vještine (Različiti oblici komunikacije, slušanja i govorenja. Kako aktivno slušati? Kako voditi dobar razgovor?)
 • c) Rješavanje problema (Kako najbolje rješiti problem kada se susretnemo s njim? Koji su najčešći načini reagiranja u problematičnim situacijama?)
 • d) Donošenje odluka (Koju odluku donijeti u situaciji višestrukog izbora rješenja? Kako postupati kod važnih uloga?)
 • e) Slika o sebi i samopoštovanje (Mišljenje koje svatko ima o sebi ne mora se uvijek podudarati s mišljenjem drugih. Kako prepoznati da netko ima negativnu sliku o sebi? Kako graditi samopoštovanje?)

Edukativne radionice za voditelje

Sastavni dio programa je i evaluacija od strane studenata koji su sudjelovali u radionicama, ali i evaluacija samog programa od strane brucoša.U narednoj godini planiramo nastaviti s djelovanjem ovog projekta kroz održavanje radionica za buduće mentore.Voditeljice ovog projekta su studentice prve godine diplomskog studija psihologije: Boban Kristina i Juković Marina.

PROJEKT VOLONTIRAM

Projekt “Volontiram” je idejna zamisao Vilme Kotlar, studentice pedagogije i filozofije. Studentsko savjetovalište ponudilo je pomoć u izvedbi projekta - od idejnih rješenja pojedinih faza, do konkretnih - korištenje prostorija Studentskog savjetovališta za sastanke, administrativno - tehničke poslove, pomoć u organizaciji radionica za volontere, pomaganje studenata psihologije (volontera Savjetovališta) u pojedinim fazama pripreme i izvođenja projekta i slično.

Zahvaljujući ovom projektu  stvorila se cijela jedna konstrukcija nove generacije zadarskih volonterki i volontera (njih preko 90) koji aktivno volontiraju u različitim ustanovama (dječji vrtići, škole, domovi za starije osobe, udruge za pomoć osobama s posebnim potrebama, studentsko savjetovalište...). . Raspon sati volontiranja po studentu kreće se od  5 do čak 300. Grubom procjenom možemo reći da su studenti odradili oko 3800 sati, što i prema najnižoj studentskoj satnici vrijedi nešto preko 100 000 kuna. Studenti su volontirali najviše s osobama s posebnim potrebama, te na zaštiti okoliša.