Studentsko savjetovalište - UNIZD

Podrška studentima s različitim zdravstvenim teškoćama

Student, čiji zdravstveni status kolidira s izvršavanjem studentskih obveza odnosno zahtjeva specifičan pristup studiranju, ima mogućnost zatražiti status studenta s invaliditetom.

Navedeni status mogu zatražiti studenti s:
• oštećenjem vida,
• oštećenjem sluha,
• motoričkim poremećajima,
• kroničnim bolestima,
• specifičnim teškoćama učenja
• psihičkim bolestima i poremećajima.

Svrstavanjem ovih studenata u kategoriju studenata s invaliditetom nikako nam nije namjera stigmatizirati ih već omogućiti prilagodbu akademskih sadržaja njihovim individualnim mogućnostima, pazeći pri tome da ne ugrozimo akademske standarde, odnosno ne kompromitiramo definirane ishode učenja.


Najčešći oblici prilagodbe podrazumijevaju toleriranje većeg broja izostanaka s nastave, dulje vrijeme pisanja ispita, prilagodba termina ispita, zamjena pismenih ispita usmenima i obratno i dr. Osiguravanje oblika potpore u akademskom okruženju je u skladu s nizom nacionalnih i internacionalnih propisa koji jamče jednak pristup obrazovanju bez diskriminacije a uz razumnu prilagodbu sukladno individualiziranim potrebama, te u skladu sa smjernicama proizašlim iz Tempus projekta Edu-Quality u koje je naše Sveučilište bilo uključeno. Pravo na prilagodbu ostvaruje student s invaliditetom koji svoj zahtjev potkrijepi dokumentacijom koja dokazuje nužnost zahtijevane prilagodbe. Više informacija možete pronaći na Stranicama za studente s invaliditetom.

Kako bi zatražili prilagodbu studija potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi na povezniciodnosno možete mu pristupiti skeniranjem QR koda koji se nalazi ispod.

Od 2015. godine kada je počela praksa pisanja prilagodi studija pa do kraja akad. godine 2022./2023. prilagodbu su dobila 163 studenta. Na grafičkom prikazu pogledajte kako se broj prilagodbi kretao s akademskim godinama.
 


 

S akad. god. 2019./2020. krenula je s radom i grupa za podršku studentima s invaliditetom. Grupu vodi stručna suradnica Ivana Sučić Šantek, dipl. psih. Svi koji se žele priključiti grupi podrške mogu nam se javiti na savjetovaliste@unizd.hr kako bi dobili sve potrebne informacije.

Posljednja izmjena napravljena 21. lipnja 2024. godina.