Studentsko savjetovalište - UNIZD
Istraživanje o volontiranju

Istraživanje o volontiranju

Tijekom travnja i svibnja o. g. Savjetovalište je surađivalo na planiranju i provođenju istraživanja pod nazivom Stavovi o volontiranju i vrednovanju volontiranja studenata na Sveučilištu u Zadru. Rezultati istraživanja bili su prikazani 23. lipnja u SK „Božo Lerotić“, a koristit će se za izradu smjernica za razvoj volonterstva na Sveučilištu i njihovu implementaciju u strateške dokumente Sveučilišta.

Pročitaj više
Istraživanje o volontiranju

Theme picker