Studentsko savjetovalište - UNIZD
XIX Dani psihologije u Zadru

XIX Dani psihologije u Zadru

Neele Oetjen sa Sveučilišta Saarland u Njemačkoj (i pripravnica u Savjetovalištu) je na Danima psihologije sudjelovala sa poster prezentacijom na temu Symptoms and Causes of Culture Shock experienced by Foreign Students who study in Croatia, u suradnji sa voditeljicom Savjetovališta Prof.dr.sc. Anitom Vulić-Prtorić

 

Pročitaj više
XIX Dani psihologije u Zadru

Theme picker