Studentsko savjetovalište - UNIZD

Održan EU-CONEXUS online događaj ˝How to Build your Career- Hints and Tips to make you more Employable˝

U sklopu prvog ConstructFEST-a (najvećeg sajma kojeg organiziraju naši partneri iz UTCB-a) alijansa EU-CONEXUS je održala online događaj pod nazivom ˝How to Build your Career- Hints and Tips to make you more Employable˝, za studente i alumnije.

Na događaju održanom 26. travnja je sudjelovalo oko 350 studenata, a prisutni su imali priliku naučiti kako se pripremiti za intervju za posao, što je to EU–CONEXUS Careers Network te kako se koristiti platformom Job Teaser i koji su njeni benefiti. Bila je ovo i odlična prilika da studenti i alumniji upoznaju svoje kolege iz EU-CONEXUS-a, odnosno kolege s 9 partnerskih sveučilišta.