Studentsko savjetovalište - UNIZD

2. znanstveno-stručni skup o nasilju

U Osijeku je od 27. do 29. studenoga 2008. godine održan 2. znanstveno-stručni skup o nasilju, ovaj put na temu"Nasilje nad djecom i među djecom" gdje su predstavljena još dva studentska rada koja su ostvarena u suradnji sa Studentskim savjetovalištem: Medijski pristup nasilju nad djecom u obitelji Nasilje nad samim sobom – analiza članaka o maloljetničkim samoubojstvima. 

Theme picker