Studentsko savjetovalište - UNIZD

Radionice u oganizaciji Savjetovališta

Na ovoj stranici možete pročitati detalje o radionicama koje organizira Savjetovalište. Nije se potrebno prethodno prijavljivati za radionice (detalji i vrijeme održavanja možete vidjeti u opširnijim opisima radionica). Ukoliko je broj sudionika ograničen, prednost će imati oni koji prvi dođu. Također, radionice se oglašavaju putem facebook stranice Savjetovališta (www.facebook.com/StudentskoSavjetovalisteUNIZD/).

Za prisustvovanje radionici studentima će biti izdana potvrda o sudjelovanju koja se može priložiti dodatku diplomi.

Kako poticati i školovati znatiželju (06.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Izbačena je Znatiželja iz škola; jedina prednost tog egsorcusa je da se više ne može govoriti
o lošim đacima već isključivo o lošim školama
Kako poticati i njegovati Znatiželju?
Kako Znatiželjom kreirati svakodnevnicu?
Ova radionica-predavanje želi potražiti, motivirati i potaknuti znatiželjne da joj vrate mjesto u obrazovno-odgojnom procesu
i porade na kreiranju humanije svakodnevnice.
Traži se motivirana, nasmiješena i znatiželjna osoba, koja je racionalno i emocionalno prihvatila cjeloživotno usavršavanje
- za popunu našeg odgojno-obrazovnog tima.
Traži se stručna osoba, orjentirana na usvajanje novih znanja kao work in progress na nekom od područja.
Osoba koja želi i umije raditi u timu, te svoje kompentencije ispreplesti u radu sa drugima za unapređenje svih uključenih
u obrazovno – odgojni proces.
Traži se osoba koja uvijek iznova iznalazi kreativne načine izraza, prijenosa iskustava i znanja, zaigrana, pustolovna,
dobrohotna i strpljiva za sve procese koje mlado biće u radu i druženju ostvaruje.
Traži se osoba koja umije komunicirati zainteresirano i znatiželjno i sa učenicima/studentima i sa radnim timom.

U Studentskom Savjetovalištu, Trg kneza Višeslava 9
06. ožujka 2017. s početkom u 16:00 sati
Voditelj: doc.dr.art. Nikša Eterović

 

Promjena perspektive (07.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Najteže se osloboditi navika; kako nastaju navike? Što nam donose navike? Ima li korisnih navika? Kako
organizirati svakodnevnicu ne vezujući se uz navike?
Iz koje perspektive održavamo nastavu? Da li smo spremni usvojenu perspektivu dovesti u pitanje? Koje su prednosti
promjene perspektive u nastavi? Koje su mogućnosti promjene perspektive u nastavi?
Kako nastaju umor i zamor? Koje smjerokaze prakticiramo u nastavi pri obradi neke nastavne jedinice?
Koje nam tehnike mogu pomoći upustiti se u nepoznato? Da li je nepoznato nešto samo za učenike?
Da li je moguće nastavniku nepoznato obraditi u nastavi sa učenicima? Da li je nepoznato poticaj ili blokada?
Kako rasti s nepoznatim? Živimo li nepoznato ?

U Studentskom Savjetovalištu, Trg kneza Višeslava 9
07. ožujka 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditelj: doc.dr.art. Nikša Eterović

 

Obiteljska hobotnica (13.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Obitelj je jedna posebna međugeneracijska tvorevina; utjecaji na dijete direkni i posredni odvijaju se u složenosti
svih odnosa od najmanje četiri generacije: dijete-mama i tata – bake i djedovi – prabake i pradjedovi.
Ovom nizu treba dodati utjecaj braće i sestara, a preko braće i sestara roditelja svih njihovih obiteljskih razgranatosti.
Što su obitelji brojnije to je ova mreža razgranatija. Krake i pipke koji se isprepliću i dodiruju, potiču i miješaju,
upliču i razvlače djetetovim odrastanjem ne smijemo zanemariti. Ne radi se tu u prvom redu o genetskim doticajima i
rodbinskim odnosima, već je prijenos svakojakih iskustava presudan u formiranju roditeljskog odnosa prema vlastitoj djeci,
i djece prema svojim roditeljima. Ova obiteljska hobotnica kod mnogih isisa i zadnje atome snage iz djeteta i svede
njegove potencijale na poslušnost koja se nagrađuje. Kad govorim o djetetu ne mislim samo na njmlađe; mislim i na ono
dijete u nama , odrasle kao djecu svojih roditelja.

Obožavam rebele. Uspavani ne pomažu ni sebi ni drugima; žive mlitavu misao o svom trajanju istrajali već u mladosti.
Prepisujem iz moje knjige „Od Otvorenog ateljea Znatiželja do OAZe“. Tema je komunikacija unutar obitelji, tema je kako
la macchina dela famiglia utječe na rast i razvoj djeteta.

U Studentskom klubu „Božo Lerotić“
13. ožujka 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditelj: doc. dr. art. Nikša Eterović

 

Poezijom protiv stresa (14.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Nema čovjeka kojemu barem nekada nije bila potrebna jedna kap poezije. Poezija je naš kontakt s prirodom čovjeka.
Pronalazimo je u našem traženju nas; poezija je naš kontakt s nama. Uvjeren sam da poezija kao medij može utjecati i
na društvenu zbilju. Naoko jednostavni i besplatni postupci mogu temeljito mijenjati živote. A u tim mijenama nema
potrebe za posrednikom, nema potrebe za velikim investicijama, potrebe za rizikom, nema administracije, privilegiranih
ni žrtava. Između nas i nas, nalazimo se samo mi s naoko laganim pitanjima na koje valja odgovoriti. A to su pitanja
poput ovih: Kako prepoznati poeziju u svakodnevnici? Kako ljepotu pronaći u sebi? Kako zamijetiti detalj? Pa vidimo ipak,
ne ide to baš tako lako kao u bajci. Ali, do odgovora je moguće doći u svakodnevnom ritmu – kao u životu.

U studentskom klub "Božo Lerotić"
14. ožujka 2018. s početkom u 15:45 sati
Voditelj: doc.dr.art. Nikša Eterović

 

Izrada i prezentacija lingvističkog seminara (15.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Radionica je osmišljena tako da studentima pruži jasne i detaljne upute za pisanje seminarskih radova
i njihovu prezentaciju. Postupak pisanja seminarskog rada započinje odabirom teme te postavljanjem cilja i hipoteza rada.
U svakom radu najvažnija je metodologija. Odabirom jasne metodologije i cilja, rad ne može biti neuspješan.
Radionica će obuhvatiti pitanja: Kako odabrati metodologiju rada? Što je cilj seminarskoga rada? Studenti će se upoznati
s pojmom korpusa i njegovim odabirom, kao i načinom pronalaska potrebne literature te citiranjem i parafraziranjem.
Prezentacija seminara idući je bitan korak. U radionici ćemo pokazati na što sve treba obratiti pažnju pri izradi
prezentacije te upozoriti na najčešće greške koje studenti rade.


U studentskom klubu "Božo Lerotić"
15. ožujka 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljice: izv.prof. dr.sc. Anita Pavić Pintarić i Marija Perić, mag. educ. philol. germ.

 

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama (20.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Istraživanje o raširenosti nasilja u mladenačkim vezama u kojem sudjelovalo 4.400 hrvatskih učenika ukazalo je na
zabrinjavajuće pokazatelje: čak 93.5% mladih počinilo je, a 87% ih je doživjelo nasilje u vezi u prethodnih 6 mjeseci.
Definiranjem često suptilnih oblika nasilja i pritisaka u vezama, vjerojatnije je da će mladi manje pristajati na ponašanja
partnera koja im ne odgovaraju, prepoznavati vlastita ponašanja kojima ugrožavaju druge, te usvajati norme da je u redu
potražiti pomoć kad se osoba nalazi u nasilnoj vezi. Ni pod kojim uvjetima u bliskim odnosima nasilje nije prihvatljivo i za
njega nema opravdanja.

Cilj radionice:
- razjasniti uvjerenja o dobroj i sigurnoj vezi
- povećati poznavanje svojih prava u vezi
- podići razinu prepoznavanja nasilja u mladenačkim vezama
- unaprijediti prepoznavanje osobne izloženosti i svojeg nasilnog ponašanja u vezi
- osvijestiti svoju spremnost na prekidanje nasilnih obrazaca u vezi.

U Studentskom klubu „Božo Lerotić“
20. ožujka 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditelji: doc. dr. sc. Anela Nikčević–Milković i Antonio Bektić

 

Strah od javnog izlaganja (21.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Strah od javnog izlaganja ili nastupa, vjerovali ili ne, jedan je od najjačih strahova današnjeg čovjeka.
Glavni razlog tome što ljudi situaciju javnog nastupa procjenjuju prijetećom jest taj što se boje da će se javno
osramotiti i to što (krivo) pretpostavljaju da će ih slušatelji i ocjenjivači njihovog izlaganja kritizirati ili ismijavati.
S druge strane, u stvarnosti se obično pokazuje da su takvi strahovi pretjerani jer slušatelji obično nisu
neprijateljski nastrojeni i njihov je dojam o izlaganju obično bolji nego što to izlagač pretpostavlja.

Kako su javna izlaganja (prezentacije seminara, obrane završnih i diplomskih radova i sl.) sastavni dio studentskih
obveza, jak strah od ovakvih izlaganja može vas onemogućiti da pokažete svoje znanje u pravom svjetlu. Šteta, jer
postoje provjereni načini da se ovaj strah ukloni ili barem ublaži! Prijavite se na ovo interaktivno predavanje i naučite ih!

U Studentskom Savjetovalištu, Trg kneza Višeslava 9
21. ožujka 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Ivana Tucak Junaković

 

Razmisli prije nego što pritisneš pošalji (22.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Razmjena seksualno eksplicitnih sadržaja putem elektroničkih medija (seksting) sve je učestalija pojava
među adolescentima. Cilj radionice je upoznati polaznike s pojmom sekstinga, nalazima istraživanja o učestalosti
sekstinga te posljedicama sekstinga. Radionica započinje s realnim primjerom sekstinga, o kojem se zatim raspravlja u
vidu učestalosti pojave sekstinga i rizika te posljedica za osobu uključivanjem u ovaj oblik ponašanja.

U studentskom klubu Božo Lerotić
22. ožujka 2018. s početkom u 19:00 sati
Voditeljica: doc. dr. sc. Arta Dodaj i doc. dr. sc. Kristina Sesar

 

Otpiši ljutnju (27.03.2018.)

Opširnije Zatvori

Polaznicima će se pojasniti ukratko što je ljutnja, što izaziva ljutnju i što ljutnja može učiniti.
Polaznici će se posebno upoznati sa fiziološkim djelom ljutnje, odnosno kako ljutnja stvara energiju koja se mora negdje
otpustiti. Nakon toga će polaznici radionice sudjelovati u zadatku u kojem će se morati staviti u perspektivu osobe koja
je njih naljutila s ciljem shvaćanja da ljutnju i bijes koju izazovu druge osobe kod njih često nije namjerna.
Na kraju će polaznici radionice morati napisati pismo toj osobi gdje izražavaju ljutnju kroz svoje osjećaje i uzimaju u
obzir perspektivu druge osobe

U Studentskom klubu Božo Lerotić
27. ožujka 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljice: Antonija Ercegović, Valerija Posavec, Iva Slačanac, Lorena Mandić i Nikolina Goleš

 

Ljutnja i kada ona postaje problem (04.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Ljutnja nam možebiti saveznik, ali i neprijatelj. Ljutnja se općenito osjeća kao nešto bolno i neugodno, ali to je
sastavni dio ljudske prirode i važna je za naše fizičko i emocionalno preživljavanje.

Biti ljut ne znači da trebamo kontrolirati, kažnjavati i zlostavljati druge. Ovisno kako je koristimo ljutnja može graditi
samopouzdanje, samopoštovanje i popraviti odnose, ili može stvoriti krivnju, sram, grižnju savjesti i razoriti naše odnose i
intimu.

Što ljutnja jeste, a što nije?
Kako ljutnju možemo učiniti pomažućom snagom u svom životu?

Ljutnja je normalna i prirodna emocija koja proizlazi iz toga kako mi tumačimo i označavamo fizičko uzbuđenje koje
nastaje kao reakcija na stresnu situaciju («napad ili bijeg» reakcija). Ova stresna reakcija se javlja kada smo
prestrašeni, kada osjećamo snažan strah ili prijetnju, kada vjerujemo da su stvari oko nas izvan kontrole ili kada
osjećamo nesigurnost, neizvjesnost ili kad nemamo povjerenja u sebe.

Ljutnja općenito služi kao zaštita od neke vrste emocionalne ili fizičke boli. Što ljutnja jest kada je:
- prikladna
- izvor otkrića
- signal upozorenja
- jedan važan način da budete asertivni
- sredstvo da educirate druge
- korisno otpuštanje (pražnjenje) energije
- katalizator
- oblik zaštite
- dar drugima
Međutim, ako dopustite ljutnji da naraste i da se «zagnoji», ona može dovesti do sljedećih negativnih stavova:
* cinizma
* agresije/povlačenja

A što ljutnja nije?
Agresivnost, okrivljavanje, držanje lekcija, etiketiranje, držanje prodika, kažnjavanje, sarkazam, zlobnost,
osvetoljubivost...
U Studentskom Savjetovalištu, Trg kneza Višeslava 9
04. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljice: Ana Uranija, prof. i Prof.dr.sc. Mira Klarin

 

 

Stres i ples (05.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Na radionici će biti predstavljeni neki fiziološki aspekti stresa, kao i utjecaj plesa na tjelesne funkcije.
Veći dio radionice sadržavat će vježbe i kretanje, uključujući elemente razvoja pokreta od rane dobi te vježbe koje pomažu
pri relaksaciji.
Za sudjelovanje na radionici nije potrebno poznavanje plesnih tehnika.
Kako je riječ o iskustvenoj radionici preporuča se udobna odjeća i obuća u kojoj se sigurno i lako krećete.

U studentskom klubu Božo Lerotić
05. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljice:Sandra Svirčić, bacc. occup. therap i Ivana Sučić Šantek, dipl. psih.

 

 

Kako izbjeći učenje u zadnji tren (10.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Na ovoj radionici saznat ćete kako organizirati svoje učenje u skladu s rokovima.
Neki od ciljeva radionice su:
• osvijestiti uvjete potrebne za učenje (ciljevi, prostor, vrijeme)
• prepoznati i primijeniti učinkovite strategije učenja
• potaknuti kontrolu i nadgledanje vlastitog učenja
Želite li usvojiti učinkovitije načine učenja, ova je radionica za vas!


U Studentskom klubu Božo Lerotić
10. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljica: doc.dr.sc. Slavica Šimić Šašić

 

Prepoznavanje vlastitih mehanizama obrane (11.04.2018.)

Opširnije Zatvori

U situacijama kada ne možemo zadovoljiti svoje potrebe ili ostvariti svoje ciljeve aktiviraju se različiti obrambeni mehanizmi.
Riječ je o nesvjesnim procesima iskrivljavanja realnosti u svrhu naše zaštite od anksioznosti.
Cilj ove radionice je opisati te objasniti obrambene mehanizme koje koristimo s ciljem „podešavanja naše realnosti“, kao i
ukazati na potencijalne razlike među pojedinim obrambenim mehanizmima.

U studentskom klubu Božo Lerotić
11. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljica: doc. dr. sc. Arta Dodaj

 

Prevladati prepreke (12.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Specifične teškoće učenja (npr. disleksija), senzorna oštećenja, motorički poremećaji, kronične bolesti,
te psihičke bolesti i poremećaji mogu biti prepreka redovitom ispunjavanju studentskih obveza.
Da li je i kako moguće studirati unatoč tome?
Kakva su vaša iskustva?
Što možemo učiniti zajedno?
Radionica je namijenjena svim studentima, a posebno studentima s invaliditetom te njihovim kolegama koji im žele pružiti podršku.


U studentskom klubu Božo Lerotić
12. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditelji: doc.dr.sc. Josip Čirić i Ivana Sučić Šantek, dipl.psih.

 

Pa-pa panika (17.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Radionica je namijenjena svima, a osobito onima koji na samu pomisao da se prijave na radionicu već hvata panika.
Niste sami, dođite i uvjerite se! Anksioznost je normalna i zdrava reakcija. Riječ je o neugodnom doživljaju straha
i tjeskobe praćenom različitim promjenama u tijelu koji se doživljava u opasnim ili prijetećim situacijama.
Anksioznost ima svoju adaptivnu funkciju jer nas neugodnost čini opreznijima te nas tjera na promišljanje i planiranje.
Problem nastaje kada je anksioznost stalno prisutna i ometa nas u savladavanju zahtijeva svakodnevnog života, pa se
još i krivimo jer ne živimo život ispunjenje i odvažnije. Ovo je radionica u kojoj se upoznajemo s anksioznošću s ciljem
da je bar malo svladamo; ako je i ne možemo svladati bar da se sprijateljimo s njom.

U Studentskom Savjetovalištu, Trg kneza Višeslava 9
17. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljica: doc.dr.sc. Marina Nekić

 

Crtež kao izraz unutarnje ekspresije (18.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Radionica će biti istraživanje mogućnosti izraza putem crteža kroz istraživanje primjera iz povijesti
umjetnosti i kroz vlastiti crtež.
Crtanjem će se istraživati ekspresija kao jedan od oblika izraza ljudske psihe.
Pribor i materijali za radionicu su osigurani.

U studentskom klubu Božo Lerotić
18. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditelj: doc. art. Saša Živković

 

Glazbeni efekt-moć glazbe (25.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Kako glazba utječe na raspoloženje? Koju promjenu nam može unijeti u svakodnevnicu?
Iskustvena radionica na kojoj ćete imati priliku poslušati nešto novo, saznati o mogućnostima terapije glazbom i prepustiti
se iznenađenjima.

U Studentskom klubu „Božo Lerotić“
25. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljica dr. sc. Katica Burić Ćenan

 

Kako biti sam svoj (majstor) terapeut? (26.04.2018.)

Opširnije Zatvori

Ovo je self-help radionica ili kako sam sebi pomoći. Može biti namijenjena i onima koji žele iskusiti malo čari
psihoterapije. Nemojmo se zavaravati, nećete uspjeti u jednoj radionici dohvatiti sva znanja i vještine koje se uče
po pet godina, ali ćete bar moći prepoznati ili osvijestiti svoje emocija, vjerovanja, što radite da ste neodgovorni
prema sebi ili preodgovorni za sve oko sebe, od čega ste satkani, čime se branite, ili kako popuštate...
Cilj je bar mrvicu izaći iz svoje poznate zone i možda otkriti nešto novo o sebi i drugima.

U Studentskom Savjetovalištu, Trg kneza Višeslava 9
26. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
Voditeljica: doc.dr.sc. Marina Nekić