Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Announcements

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij traje 5 godina ili 10 semestara.

Po završetku studija student stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja.

 

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola.
Pristup daljnjim razinama studiranja: Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju ako je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijalnih ispita.
Profesionalni status: Stečena kvalifikacija pruža nositelju pristup profesiji učitelja u razrednoj nastavi u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima koji uređuju osnovno obrazovanje obavljen pripravnički staž, te položen stručni ispit. Program pripravničkog staža kao i sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar nadležan za osnovno obrazovanje.
Ishodi učenja: Nositelj kvalifikacije stječe kompetencije za poučavanje u primarnom obrazovanju, odnosno u sustavu razredne nastave u osnovnoj školi. Stečena kvalifikacija omogućuje nositelju uspješno djelovanje u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u razrednoj nastavi, osobito u: poučavanju, odgoju i obrazovanju učenika, vođenju izvannastavnih aktivnosti, ostvarivanju  javnih potreba u području kulture i sporta, razvijanju sposobnosti i vještina, navika i odgojnih vrijednosti kod učenika,planiranju, programiranju i vrjednovanju, organiziranju, istraživanju i unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada, suradnji s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi, kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici Iz dobivenog suplementa očituju se dodatne specifične kompetencije magistra primarnoga obrazovanja u skladu  s izabranim modulima.

1. semestar

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

P

S

V

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG101

prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Opća pedagogija

30

15

0

5

UČG102

izv. prof. dr. sc. Mira Klarin (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Uvod u razvojnu psihologiju

30

15

0

5

UČG103

doc. dr. sc.  Vani Roščić (nositelj),                    

dr. sc. Katarina Rukavina (izvođač)

Filozofija odgoja

15

15

0

4

UČG104

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj),

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)

Hrvatski jezik I

30

15

0

 

UČG105

prof. dr. sc. Nikica Uglešić

Matematika I

30

0

0

4

UČG105

mr. sc. Tatjana Stanin

Matematika I

0

15

0

 

A 1 

UČG107

doc. dr. sc. Katarina Ivon

Temeljni pojmovi  teorije književnosti

15

15

0

4

UČG108

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Povijest hrv. stand. jezika

15

15

0

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG111

dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik I

15

0

15

4

UČG112

Josip Cindrić, prof. (nositelj),

Dejan Ljubobratović, prof. (izvođač)

Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti – izb.

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju  upisati  najmanje jedan izborni predmet.

 

 

Student pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30  bodova.

2. semestar

 

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG116

izv. prof. dr. sc. Mira Klarin (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Dječja psihologija

30

15

0

2

UČG104

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj),

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)

Hrvatski jezik I

30

15

0

7

UČG117

dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik

15

0

15

2

UČG105

prof. dr. sc. Nikica Uglešić

Matematika II

30

0

0

3

mr. sc. Tatjana Stanin

 

0

15

0

 

UČG118

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Prirodoslovlje

30

15

0

3

UČG106

doc. dr. sc. Sanda Uglešić (nositelj),

Darko Nekić, prof. (izvođač)

Pregled povijesti hrv. naroda

15

15

0

4

UČG119

Tvrtko Sarić, prof.

Glazbeni praktikum I

0

0

15

1

A 1

 

UČG120

 doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj),

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)

Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse

15

15

0

2

UČG121

prof. dr. sc. Diana Stolac

Norme hrvatskog stand. jezika

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG124

doc. art. Ana Vivoda

Likovna radionica I

15

0

15

4

UČG125

Tvrtko Sarić, prof.

Zborsko pjevanje I

 

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

3. semestar

 

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG201

prof. dr. sc. Diana Stolac

Hrvatski jezik II

 

30

0

15

 

UČG202

doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Psihologija učenja i poučavanja

 

30

15

0

5

UČG203

prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Didaktika

30

15

0

5

UČG204

prof. dr. sc. Nikica Uglešić (nositelj),

mr. sc. Tatjana Stanin (izvođač)

Matematika III

30

15

0

2

UČG205

doc.  dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Žanrovi u dječjoj književnosti

 

30

15

0

6

A 1

 

UČG206

doc. dr. sc. Ivica Vigato

Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom

15

30

0

4

UČG207

doc.  dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj),

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)

Hrvatska književnost od renesanse do prosvjetiteljstva

15

15

0

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG208

dr. sc. Katica Balenović

Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku

15

0

15

4

UČG209

Tvrtko Sarić, prof.

Zborsko pjevanje II

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju  upisati  najmanje jedan izborni predmet. Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS boda.

4. semestar

 

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG201

prof. dr. sc. Diana Stolac

Hrvatski jezik II

15

0

15

6

UČG210

prof. dr. sc. Nikica Uglešić (nositelj),

mr. sc. Tatjana Stanin (izvođač)

Matematika IV

15

15

0

3

UČG211

doc. dr. sc. Krešimir Žganec (nositelj),

dr. sc. Jadranka Brkić-Vejlmelka (izvođač)

Zemljopis

15

15

0

2

UČG212

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Hrvatska dječja književnost

15

15

0

2

UČG213

doc. art. Ana Vivoda

Likovna kultura

 

30

15

0

3

UČG214

doc. dr. sc. Snježana Dobrota, (nositelj)

Tvrtko Sarić, prof. (izvođač)

Glazbena kultura

 

30

15

0

3

UČG215

prof. dr. sc. Josip Babin (noitelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač) 

Osnove kineziologije

30

30

0

2

UČG216

Josip Cindrić, prof. (nositelj), Dejan Ljubobratović prof. (izvođač)

Informatika

15

0

15

2

A 1

 

 

 

 

 

 

UČG217

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić (nositelj),

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)

Hrvatska usmena književnost

 

15

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG218

dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik II

15

0

15

4

UČG219

Tvrtko Sarić, prof.

Glazbeni praktikum II

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS bodova.

5. semestar

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG301

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika hrvatskog jezika I

30

15

0

4

UČG302

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika likovne kulture I

30

0

30

5

UČG303

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Dječja književnost

30

15

0

4

UČG304

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Obiteljska pedagogija

30

30

0

5

UČG305

Tvrtko Sarić, prof.

Danko Ivšinović, prof.

Glazbeni praktikum IV

0

0

15

1

UČG306

Ana Nikšić, dipl. uč.

Školska praksa

0

0

30

2

A 1

KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL

UČG307

doc. dr. sc. Katarina Ivon

Uvod u teoriju književnosti

30

30

0

5

A2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG308

izv. prof. dr. sc. Stjepan Jagić

Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme

30

0

0

5

Maja Rukavina, prof.

Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme

0

30

0

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG309

doc. art. Ana Vivoda

Grafičko komuniciranje

15

15

15

4

UČG310

dr. sc. Katica Balenović

Anglosaksonski svijet

30

15

0

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

6. semestar

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG311

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika I

30

0

15

4

UČG312

doc. dr. sc. Snježana Dobrota, (nositelj)

Ines Cvitković-Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika glazbene kulture I

45

0

15

5

UČG313

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika hrvatskog jezika II

15

0

30

4

UČG314

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika likovne kulture II

30

0

30

5

UČG315

Tvrtko Sarić, prof.

Danko Ivšinović, prof.

Glazbeni praktikum V

0

0

30

2

UČG316

Ana Nikšić, dipl. uč.

Školska praksa II

0

0

30

2

A 1

KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL

UČG317

doc. dr. sc. Maja Verdonik

Pisano stvaralaštvo

15

0

30

4

A2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG318

doc. art. Ana Vivoda

Izvannastavne likovne aktivnosti

15

0

30

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG319

izv. prof. dr. sc. Mira Klarin (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Nasilje nad i među djecom

30

15

0

4

UČG320

doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije

30

15

0

4

 

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A i B mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

7. semestar

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG401

prof. dr. sc. Nikica Uglešić (nositelj),

mr. sc. Tatjana Stanin (izvođač)

Metodika matematike I

15

0

30

4

UČG402

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Metodika prirode i društva I

30

15

0

4

UČG403

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika II

30

0

15

4

UČG404

doc. dr. sc. Snježana Dobrota, (nositelj)

Ines Cvitković-Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika glazbene kulture II

30

0

30

5

UČG405

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika hrvatskog jezika III

15

0

0

5

Anela Serdar-Pašalić, prof.

Metodika hrvatskog jezika III

0

0

45

 

UČG406

Ana Nikšić, dipl. uč.

Školska praksa III

0

0

30

1

A 1

KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL

UČG407

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Hrvatska dječja književnost

30

15

0

3

A2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG408

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Izvannastavne jezične aktivnosti

15

0

30

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG409

Tvrtko Sarić, prof.

Glazba za djecu

30

15

0

4

UČG410

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Bazični sportovi

15

0

30

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

8. semestar

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG411

prof. dr. sc. Nikica Uglešić (nositelj),

mr. sc. Tatjana Stanin (izvođač)

Metodika matematike II

15

0

30

4

UČG412

doc. dr. sc. Krešimir Žganec (nositelj),

dr. sc. Jadranka Brkić-Vejlmelka (izvođač)

Metodika prirode i društva II

30

0

15

4

UČG413

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika III

15

0

30

4

UČG414

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Pedagoška ekologija

30

15

0

4

UČG415

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Metodologija istraživanja u odgoju I

30

15

0

4

UČG416

Ana Nikšić, dipl. uč.

Školska praksa IV

0

0

30

2

A 1

KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL

UČG417

dr. sc. Katica Balenović

Dječja književnost na engleskom jeziku

15

15

15

4

A2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG418

Tvrtko Sarić, prof.

Izvannastavne glazbene aktivnosti

15

0

30

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG419

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Dejan Ljubobratović, prof. (izvođač)

Učenje na daljinu

15

0

15

4

UČG420

doc. art.  Ana Vivoda

Zavičajna baština

15

15

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

9. semestar

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG501

prof. dr. sc. Nikica Uglešić (nositelj),

mr. sc. Tatjana Stanin (izvođač)

Metodika matematike III

15

0

45

5

UČG502

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Metodika prirode i društva III

15

0

30

4

UČG503

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Medijska kultura

15

30

0

4

UČG504

 izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

Maja Rukavina, prof. (izvođač)

Odgoj za ljudska prava

30

15

0

4

UČG505

doc. dr. sc. Slavica Šimić-Šašić

Metodologija istraživanja u odgoju II

30

0

30

5

A 1

KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL

UČG506

dr. sc. Katica Balenović

Teorije učenja stranog jezika

30

15

0

4

A2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG507

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Izvannastavne prirodoslovno matematičke aktivnosti

15

15

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG508

doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Emocionalna inteligencija

30

15

0

4

UČG519

prof. dr. sc. Nikica Uglešić (nositelj),

mr. sc. Tatjana Stanin (izvođač)

Uvod u logiku i skupove

15

0

30

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

10. semestar

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG510

doc. dr. sc. Božena Krce Miočić

Školski menadžment

15

15

0

4

mr. Jasminka Ćaćić

Školski menadžment

0

0

15

 

UČG511

prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Didaktička dokimologija

15

0

15

3

A 1

KNJIŽEVNO JEZIČNI MODUL

UČG512

dr. sc. Katica Balenović

Rano učenje stranog jezika

30

15

0

4

UČG513

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Hrvatska narječja i zavičajnost u nastavi

30

15

0

4

 

A 2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG514

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Izvannastavne sportske aktivnosti

15

0

30

4

UČG515

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Dejan Ljubobratović, prof. (izvršitelj)

Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti

15

0

30

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG516

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Strategije aktivnog učenja

15

15

15

4

UČG517

izv. prof.  dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj),

Maja Rukavina, prof. (izvođač)

Programiranje rada razrednika

30

0

15

4

 

 

 

 

 

 

 

UČG518

 

Diplomski rad

10

11

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.