Preventivna zdravstvena zaštita

Specijalisti za školsku medicinu u Zavodu za javno zdravstvo Zadar obavljaju preventivnu zdravstvenu zaštitu:

-    sistematski pregled na I.god. studija,
-    pregled za smještaj u studentski dom,
-    ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga,
-    savjetovanje iz područja reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja, kroničnih bolesti i dr.

Ambulante za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo su smještene na slijedećim lokacijama:

Ambulante za školsku medicinu ZZJZ         Adresa                           Telefon
O.Š.Smiljevac                                      Ivana Lucića 47               241-647
O.Š.Šime Budinića                                Put Šimunova 4                305-436
O.Š.Bartula Kašića                               Bribirski prilaz 2                 322-328
Ambulanta Biograd                               (pri Domu zdravlja)            386-820