SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE ODJELA ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU

logo.jpg

Povjerenstvo za kvalitetu Odjela: formirano akademske godine 2010/11. (broji pet članova i uključuje predstavnike nastavnika, studenata i administrativnog osoblja).


Ostala tijela koja brinu o kvaliteti na Odjelu: pročelnik Odjela, zamjenik pročelnika, Stručno vijeće Odjela, predstojnici/ce odsjeka, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu osiguranja kvalitete, koordinatori/ce za ECTS, međunarodnu suradnju i mobilnost, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i mobilnost te Povjerenstvo za informatičku i ostalu tehničku opremljenost. U svako od ovih tijela uključeni su i studentski predstavnici.


I
nterne prosudbe učinkovitosti institucijskog sustava osiguravanja kvalitete provode se: pomoću anketa Sveučilišta o kvaliteti nastave na pojedinim kolegijima, periodičnih plenarnih sastanaka nastavnika sa studentima, samoevaluacije nastavnika, unutarnjom kontrolom kvalitete. Na razini Sveučilišta predstavnici Odjela aktivno surađuju u radu različitih povjerenstava zaduženih za kontrolu i unaprjeđenje kvalitete.

 

 

 

Akcijski plan Odjela za kroatistiku i slavistiku 2016. - 2020.

Pravilnik o radu Povjerenstva za osiguranje kvalitete   

Priručnik za samovrednovanje kvalitete studiranja

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Izvješće povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete

Godišnje izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku

Godišnje izvješće POUK-a  - 2016. 

 

Zapisnici sa sastanaka Povjerenstva za održavanje kvalitete:

 

20. listopada 2011.

 

25. studenoga 2011.

 

20. veljače 2012.

 

1. studenoga 2012.

 

5. prosinca 2012.

 

5. travnja 2013.

4.srpnja.2013.

9.listopada.2013.

20.siječnja.2014.

12.veljače.2014.

3. ožujka 2014. 

31. ožujka 2014.

9. lipnja 2015.

2. prosinca 2015.

27. siječnja 2016.

5. travnja 2016.

2. prosinca 2016.

23. ožujka 2017.