Preddiplomski studij

DVOPREDMETNI JEDNOPREDMETNI

I. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:

Uvod u geografiju
Matematička geografija
Osnove geologije I
Hidrogeografija I
Uvod u znanstveno-istraživački radII. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Kartografija I
Osnove geologije II
Hidrogeografija II
Grafičke metode u geografiji II
Kvantitativne metode u geografiji I
Terenska nastava I


III. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Klimatologija I
Kartografija II
Demografija I
Geomorfologija I
Regionalna geografija Angloamerike
Regionalna geografija Azije

izborni predmeti:
Kvantitativne metode u geografiji II
Uvod u ekonomsku geografiju
Regionalna geografija Rusije


IV. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Klimatologija II
Demografija II
Geomorfologija II
Regionalna geografija Afrike
Regionalna geografija Australije, Oceanije i Antarktike
Terenska nastava II

izborni predmeti:

Agrarna i ruralna geografija
Geografski informacijski sustavi I
Industrijska geografija


V. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Politička geografija I
Historijska geografija
Regionalna geografija Hrvatske I
Regionalna geografija Angloamerike
Regionalna geografija Europe I
Terenska nastava

izborni predmeti:
Turistička geografija
Suvremeni demografski trendovi
Hrvatsko iseljeništvo


VI. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:

Regionalna geografija Hrvatske II
Regionalna geografija Europe II
Regionalna geografija Latinske Amerike
Politička geografija II
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Terenska nastava
Završni ispit

izborni predmeti:
Prometna geografija
Geografija prirodnih prijetnji
Medicinska geografija
Digitalna kartografija
Geografija obiteljiI. semestar

obvezni (temeljni) predmeti
Uvod u geografiju
Matematička geografija
Osnove geologije I
Hidrogeografija I
Geoinformatika
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Multimedijska geografija

II. semestar

obvezni (temeljni) predmeti
Kartografija I
Osnove geologije II
Hidrogeografija II
Grafičke metode u geografiji
Kvantitativne metode u geografiji I

Biogeografija s ekologijom
Terenska nastava I

III. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Klimatologija I
Kartografija II
Demografija I
Geomorfologija I
Engleski jezik u geografiji I
Kvantitativne metode u geografiji II


izborni predmeti:
Regionalna geografija Azije
Uvod u ekonomsku geografiju
Regionalna geografija Angloamerike
Regionalna geografija Rusije


IV. semestar

obvezni (temeljni) predmeti
Klimatologija II
Demografija II
Geomorfologija II
Agrarna i ruralna geografija
Geografski informacijski sustavi I
Engleski jezik u geografiji II
Terenska nastava II


izborni predmeti:
Regionalna geografija Australije, Ocea. i Antarktike
Regionalna geografija Afrike
Industrijska geografijaV. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Turistička geografija
Regionalna geografija Hrvatske I
Politička geografija I
Historijska geografija
Regionalna geografija Europe I
Terenska nastava


izborni predmeti:
Regionalna geografija Angloamerike
Suvremeni demografski trendovi
Hrvatsko iseljeništvoVI. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Prometna geografija
Regionalna geografija Hrvatske II
Politička geografija II
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Regionalna geografija Europe II
Terenska nastava
Završni ispit


izborni predmeti:
Regionalna geografija Latinske Amerike
Geografija prirodnih prijetnji
Geografija obitelji
Medicinska geografija
Digitalna kartografija